VIRVELI - Virtaa ja vetovoimaa Päijät-Hämeen vesistömatkailuun

VIRVELI – Virtaa ja vetovoimaa Päijät-Hämeen vesistömatkailuun

Toteutusaika: 1.2.2024 – 31.8.2025.
Hankekoodi: 274735
Hankkeen budjetti: 199 860,50 €

Euroopan unionin osarahoittama logoELY-keskus logo

Hankkeen kuvaus

Päijät-Hämeen tavoite on olla Euroopan saavutettavin järvialue. Vesistömatkailusta toteutettiin loppuvuonna 2023 esiselvityshanke, jossa tunnistettiin kolme pääteemaa. Nämä kolme teemaa olivat brändäys ja tunnettavuus, tiedolla johtaminen ja asiakasymmärrys sekä ekosysteemi ja yhteistyö.

Hankkeen päätavoitteena on Päijät-Hämeen maaseudun elinvoiman ja mikro- ja pk-yritysten kasvun edistäminen, joka toteutetaan seuraavien osatavoitteiden avulla:

 1. Päijät-Hämeen vesistömatkailun vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen
 2. Yhteisesti maakunnallisen Päijät-Hämeen eri toimijoiden hyväksymän vesistömatkailun brändin kirkastaminen.
 3. Tiedolla johtaminen ja vesistömatkailusta kiinnostuneen kotimaan matkailijan tuntemuksen lisääminen
 4. Vesistömatkailupalveluiden digitaalisen löydettävyyden ja saavutettavuuden edistäminen
  • Vesistömatkailun ekosysteemin täsmentäminen
  • Pysyvän yhteistyömallin rakentaminen ekosysteemille
  • Palvelupolkujen ja -kokonaisuuksien rakentaminen
  • Vesistöön liittyvien tapahtumien vahvistaminen
  • Ympärivuotisuuden edistäminen, sesongin pidentäminen ja talven hyödyntäminen
  • Vastuullisten ja ilmastoviisaiden toimintatapojen ja vähähiilisen liikkumisen edistäminen

Läpileikkaavina teemoina ovat digitaalisuus, vastuullisuus ja ilmastoviisaus sekä sosiaalinen vastuu, johon liittyvät esimerkiksi yhteisöllisyyden, vesillä liikkumisen kulttuurin sekä turvallisuuden ja esteettömyyden kehittäminen.

Yhteyshenkilö:

Lahden Seutu – Lahti Region Oy
Heidi Painilainen, puh. 040 676 3411, heidi.painilainen@lahtiregion.fi

Rahoitusviranomainen:

Hämeen ELY-keskus, Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankkeen hallinnoija:

Lahden seutu – Lahti Region Oy