Mikä on Geopark?

Geopark on yhtenäinen maantieteellinen alue, joka sisältää kansainvälisesti merkittäviä geologisia kohteita. Geopark kertoo maiseman syntytarinaa ja nostaa esille alueen kohteita sekä paikallisia tuotteita ja palveluita. Alueen luonnon ja kulttuuriperinnön vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen mukaisen elinkeinotoiminnan edistäminen ovat geopuistojen keskeisiä tavoitteita.

Geopark kertoo maiseman ja maastonmuotojen syntytarinaa ja tuo esille kulttuurin ja elollisen luonnon yhteydet alueen geologiaan. Geopark-alueella sijaitsevat geokohteet ovat geologisesti mielenkiintoisia, mutta monet ovat myös arkeologisesti, ekologisesti, historiallisesti ja / tai kulttuurisesti tärkeitä kohteita.

Geopark edistää kestävää, geologiaa esille tuovaa luontomatkailua ja siihen liittyvää elinkeinotoimintaa. Geopark kokoaa ja tuottaa tietoa alueen kohteista sekä nostaa esille paikallisia tuotteita ja palveluita. Tärkeää on myös alueen luonnon ja kulttuuriperinnön vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen kasvatus.

 

Maailmanlaajuinen geopark-verkosto

UNESCO Global Geopark on YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn myöntämä nimike geologisesti merkittävälle alueelle. Kaikkiaan maailmassa on 169 UNESCO Global Geopark -aluetta 44 maassa (tilanne elokuussa 2021). Kohteiden määrä kasvaa jatkuvasti, sillä vuosittain hyväksytään uusia alueita hakemusten ja maastoarviointien perusteella. Salpausselkä Geopark on ehdolla UNESCO Global Geopark -kohteeksi.

Global Geoparks -verkosto on vuonna 2004 perustettu maailmanlaajuinen yhteistyöorganisaatio, johon kuuluvat kaikki UNESCO Global Geopark -kohteet. Verkoston tarkoituksena on mm. jakaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä geologisen perinnön vaalimisesta ja siihen perustuvasta kestävästä geomatkailusta. Eurooppalaiset geopuistot muodostavat Euroopan Geopark-verkoston.

Azores UNESCO Global Geopark

Kuva: Azores UNESCO Global Geopark, 14. Euroopan Geopark-verkoston konferenssi, syyskuu 2017.

UNESCO Global Geopark –kohteet ovat geologisia kohteita, mutta konseptiin kuuluu olennaisesti myös alueen kulttuurin, historian ja luontoarvojen esille tuominen. Geopark-organisaatioiden tehtävänä on mm. kestävän matkailun ja aluetalouden edistäminen sekä oman lähiympäristön tuntemuksen ja paikallisidentiteetin vahvistaminen kehittämällä kaiken ikäisille suunnattua opetusta, kasvatusta ja tiedonlevitystä. Tärkeää on myös verkostoituminen, yhteistyö ja vastavuoroinen oppiminen muiden geopark-kohteiden kanssa. Geopuistot pyrkivät omassa toiminnassaan edistämään YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) tavoitteiden toteutumista.

Suomen ensimmäinen UNESCO Global Geopark on Rokua Geopark. Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark hyväksyttiin mukaan verkostoon vuonna 2020 ja Saimaa Geopark keväällä 2021. Salpausselkä Geoparkin UNESCO-hakemus jätettiin marraskuussa 2020, ja haun tulos selviää aikaisintaan keväällä 2022.

 

Tutustu Salpausselkä Geoparkin mielenkiintoisiin kohteisiin

Lietsaari Päijänteen kansallispuisto Päijänne National Park

Päijänteen kansallispuisto, Asikkala, Padasjoki, Sysmä

Päijänteen kansallispuistossa harjusaaret, jylhät kalliot ja lintuluodot muodostavat maisemiltaan ja luonnoltaan ainutlaatuisen kokonaisuuden. Padasjoen, Asikkalan ja Sysmän alueilla sijaitsevaan kansallispuistoon kuuluu noin viisikymmentä rakentamatonta saarta ja luotoa sekä osia asutuista saarista.

Kapatuosian linnavuori Hollolan kirkonkylä näkötorni

Kapatuosian linnavuori, Hollola

Kapatuosia on mannerjäätikön sulamisvesivirtaan noin 12 000 vuotta sitten muodostunut jyrkkärinteinen harju, jonka arkeologisissa kaivauksissa on löydetty mm. jäännöksia puisista varustuksista. Mäen päällä sijaitsee näkötorni, josta voi ihailla upeita maisemia mm. Vesijärvelle.

Pirunkirkko Heinola Paistjärven luonnonsuojelualue Salpausselkä Geopark

Pirunkirkko, Heinola

Mannerjään muovaama, jylhä rapakivinen Pirunkirkko Paistjärven retkeilyalueella Heinolassa on vaikuttava geologinen retkikohde. Retkeilyalueella on myös helppokulkuista harjumaastoa, nuotiopaikkoja sekä kirkasvetisiä järviä kallio- ja hiekkarantoineen.

Kammiovuori

Kaikki luontokohteet

Salpausselät, pitkät harjujaksot, jylhät kalliot sekä sadat järvet saarineen muodostavat maisemiltaan upean ja geologisesti ainutlaatuisen kokonaisuuden. Salpausselkä Geopark -alueella sijaitsee lukuisa joukko mielenkiintoisia käyntikohteita – tervetuloa tutustumaan!