Salpausselkä UNESCO Global Geopark

Mikä on Geopark?

Geopark on yhtenäinen maantieteellinen alue, joka sisältää kansainvälisesti merkittäviä geologisia kohteita. Geopark kertoo maiseman syntytarinaa ja nostaa esille alueen kohteita sekä paikallisia tuotteita ja palveluita. Alueen luonnon ja kulttuuriperinnön vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen mukaisen elinkeinotoiminnan edistäminen ovat geopuistojen keskeisiä tavoitteita.

Salpausselkä ja Unesco logot

Geopark kertoo maiseman ja maastonmuotojen syntytarinaa ja tuo esille kulttuurin ja elollisen luonnon yhteydet alueen geologiaan. Geopark-alueella sijaitsevat geokohteet ovat geologisesti mielenkiintoisia, mutta monet ovat myös arkeologisesti, ekologisesti, historiallisesti ja / tai kulttuurisesti tärkeitä kohteita.

Geopark edistää kestävää, geologiaa esille tuovaa luontomatkailua ja siihen liittyvää elinkeinotoimintaa. Geopark kokoaa ja tuottaa tietoa alueen kohteista sekä nostaa esille paikallisia tuotteita ja palveluita. Tärkeää on myös alueen luonnon ja kulttuuriperinnön vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen kasvatus.

 

Maailmanlaajuinen geopark-verkosto

UNESCO Global Geopark on YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn myöntämä nimike kansainvälisesti arvokkaalle alueelle. UNESCO Global Geopark -kohteet muodostavat maailmanlaajuisen geologisesti arvokkaiden alueiden verkoston. Kaikkiaan maailmassa on 195 UNESCO Global Geopark -aluetta 48 maassa (tilanne heinäkuussa 2023). Kohteiden määrä kasvaa jatkuvasti, sillä vuosittain hyväksytään uusia alueita hakemusten ja maastoarviointien perusteella. UNESCO nimesi huhtikuussa 2022 kahdeksan uutta Global Geopark -kohdetta. Näistä yksi on Salpausselkä Geopark. Verkostoon tuli samalla kaksi uutta maata, sillä Ruotsi ja Luxemburg saivat ensimmäiset kohteensa.

Global Geoparks -verkosto on vuonna 2004 perustettu maailmanlaajuinen yhteistyöorganisaatio, johon kuuluvat kaikki UNESCO Global Geopark -kohteet. Verkoston tarkoituksena on mm. jakaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä geologisen perinnön vaalimisesta ja siihen perustuvasta kestävästä geomatkailusta. Eurooppalaiset UNESCO Global Geopark -alueet muodostavat Euroopan Geopark-verkoston.

Azores UNESCO Global Geopark

Kuva: Azores UNESCO Global Geopark, 14. Euroopan Geopark-verkoston konferenssi, syyskuu 2017.

UNESCO Global Geopark –kohteet ovat geologisesti arvokkaita kohteita, mutta konseptiin kuuluu olennaisesti myös alueen kulttuurin, historian ja luontoarvojen esille tuominen. Geopark-organisaatioiden tehtävänä on mm. kestävän matkailun ja aluetalouden edistäminen sekä oman lähiympäristön tuntemuksen ja paikallisidentiteetin vahvistaminen kehittämällä kaiken ikäisille suunnattua opetusta, kasvatusta ja tiedonlevitystä. Tärkeää on myös verkostoituminen, yhteistyö ja vastavuoroinen oppiminen muiden geopark-kohteiden kanssa. Geopuistot pyrkivät omassa toiminnassaan edistämään YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) tavoitteiden toteutumista.

Suomen ensimmäinen UNESCO Global Geopark on Rokua Geopark. Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark hyväksyttiin mukaan verkostoon vuonna 2020, Saimaa Geopark vuonna 2021 ja Salpausselkä Geopark vuonna 2022.

Lue lisää Salpausselkä Geoparkin nimeämisestä UNESCO-kohteeksi.

Tutustu Salpausselkä Geoparkin mielenkiintoisiin kohteisiin