KRU | Kriisistä ulos tiedolla johtamisella -hanke

Toteutusaika: 1.4.2022-30.9.2023
Maakuntahallitus 9.5.2022 | 99/15.00.10.00/2022

Budjetti: 135 948 euroa

Hankkeen kuvaus:

Matkailuyrityskenttä on kokenut koronan seurauksena suuria vastoinkäymisiä, joita tällä hankkeelle osaltaan halutaan lieventää.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Lahden seudun matkailutoimialan yritysten tiedolla johtamista, tiedon jalostamista ja jakamista sekä ennen kaikkea auttaa yrityskenttää kehittämään matkailupalveluita perustuen tietoon ja kysynnän ennakointiin. Hankkeessa kartoitetaan kotimaan matkailusta toteutettuja markkinatutkimuksia ja hankitaan niitä asiantuntijoilta. Tietoa analysoidaan, jalostetaan ja jaetaan yrityskentälle.

Toimenpiteinä mm. digitaalinen verkostoituminen, webinaarit, mahdolliset työpajat, matkailuparlamentit. Hankkeen tuloksena tavoitellaan tiedolla johtamisen, ennakoinnin ja yhteiskehittämisen menetelmien käyttöönottoa.

Pidemmän aikavälin tavoitteena on alan työpaikkojen säilyminen, yritysten resilienssin parantuminen sekä alueen veto- ja pitovoiman lisääntyminen.

Yhteyshenkilö:

Lahden seutu – Lahti Region Oy
Raija Forsman, raija.forsman (at) lahtiregion.fi | p. 040 516 2803

Rahoitusviranomainen: Päijät-Hämeen liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta (mom. 32.30.40) maakunnan koronaelpymiseen.
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy