Lähilomien väylä – Toisiaan täydentävien matkailupalveluiden kohteuttaminen ylimaakunnallisesti -hanke

Toteutusaika: 1.4.2019-31.12.2021
Hankenumero: 93159
Budjetti/kokonaisrahoitus: 500 000 euroa

Tukipäätökseen sisältyy maaseudun kehittämislain (28/2014) 15 §:n mukainen tuen siirtäminen. Tukea siirretään käyttäväksi tuettavan hankkeen toteuttamista varten Kouvola Innoavation Oy:lle 160 000 euroa.

Hankkeen kuvaus:

Lähilomien väylä -hankkeen päätavoitteena on lisätä Lahden ja Kouvolan seudun maaseudun mikro- ja pk- yritysten tuotteistus- ja markkinointiosaamista sekä keskinäistä ylimaakunnallista verkottumista ja rakentaa sitä kautta uutta, maaseudun potentiaalia hyödyntävää matkailupalvelujen tarjontaa. Tavoitteena on lisäksi löytää kehiteltyjen tuotteiden avulla uusia kohderyhmiä ja kehitellyillä tuotteilla lähteä uusille markkinoille.

Tavoitteena myös, että yrityskenttä oppii yhdistämään ja markkinoimaan tuotteita uudella tavalla ja lisäämään näin alueen tunnettuutta ja löydettävyyttä lähimatkailukohteena. Pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää merkittävää ja ympärivuotista lähimatkailun kasvua maaseudulla, joka parantaa maaseutualueiden pienten ja mikroyritysten kestävän liiketoiminnan edellytyksiä. Keskeisenä kohdemarkkinana ovat Etelä-Suomen ja Pietarin lähialueet 2,5 tunnin säteellä Päijät-Hämeestä ja Kymenlaaksosta. Uusilla mikro- ja pk-yritysten kehittelemillä tuotteilla löydetään uusia kohderyhmiä ja markkinoita ja näin vahvistetaan myös maaseutumatkailun ympärivuotisuutta.

Pääkohdealueet: Etelä-Suomi ja Venäjä/Pietarin alue

Yhteyshenkilö:

Lahden seutu – Lahti Region Oy
Kirsti Simola, markkinontipäällikkö/projektipäälikkö 60 %, kirsti.simola (at) lahtiregion.fi | p. 040 865 6890
Suvi Räsänen, projektikoordinaattori, suvi.rasanen (at) lahtiregion.fi | p. 040 139 0690

Kouvola Innovation Oy
Raija Sierman, asiantuntija, matkailu/projektipäällikkö 60 %, raija.sierman (at) kinno.fi, p. 020 615 8254
Tiina Vainio, assistentti, matkailun ja yritysneuvonnan projektit/Lähilomien väylä 20 %, tiina.vainio (at) kinno.fi, p. 020 615 6172

Rahoitusviranomainen: Hämeen ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy
Hankkeen toteutusalue: Alueiden välinen, Päijät-Häme ja Kymenlaakso