Retkiä nykyhetkessä historiaa muistaen

”Katson luonnonmuodostumia nyt eri silmin, kun liikun luonnossa. Pohdin, olisiko tuosta voinut aikanaan vaikkapa virrata vettä. Tai järvellä mietin, mikä on ollut veden korkeus missäkin kohtaa,” kertoo Salpausselkä Geopark -opas Tuija Kauppi.

Geopark-oppaaksi valmistuminen avarsi Tuija Kaupin näkemystä omasta lähiympäristöstään. Kauppi on opastanut matkailijoita Salpausselkä Geoparkin maailmaan nyt viitisen vuotta.

Koululaisena hän muistaa oppineensa, että Salpausselkä on harju – tieto tuo ymmärrystä, ja nykyään Tuija osaa kertoa, että Salpausselät ovat reunamuodostumia. Hän muistaa myös kulkeneensa lapsena Hollolan Tiilijärvien maastossa, jonka supat olivat hänelle aivan tavallista maisemaa. Myöhemmin hän hämmästyi huomatessaan, että monet eivät olleet koskaan nähneet pyöreitä painanteita, harjukuoppia, jotka syntyivät maisemaan jääkauden sulamisvaiheen aikana. Tiirismaa sijaitsee noin seitsemän kilometriä länteen Lahdesta, ja siellä sijaitsee muun muassa Etelä-Suomen korkein kohta (223 metriä) ja Pirunpesän rotko.

”Katson asioita nyt eri silmin, kun liikun luonnossa. Voin pohtia luonnonmuodostumia katsoessani, että olisiko tuosta voinut aikanaan vaikkapa virrata vettä. Tai järvellä mietin, mikä on ollut veden korkeus missäkin kohtaa.”

Maisemareittejä Lahden seudulla

Vesi kuljettaa alueen tarinaa

Geopark-oppaana Tuija on löytänyt itsestään sisäisen geologin, sen verran kiinnostavana hän kokee oppimansa kaikesta siitä, mitä maaperässämme on tapahtunut miljoonia vuosia sitten. Omilla opastetuilla kierroksillaan hän sitoo luontevasti maaperän kertomaa tarinaa ihmisten tarinoihin. Geologisen faktan päälle rakentuu kertomuksia paikallishistoriasta ja alueella eläneistä henkilöistä. Kulttuuriperinnön vaaliminen on Salpausselkä Geoparkin yksi tärkeä periaate. Veden muovaamassa maisemassa moneen tarinaan liittyy luontevasti vesi.

”Esimerkiksi uittoon, viinanpolttoon ja alueen teollisuuteen on vaikuttanut se, että täällä on ollut vettä käytössä. Kaikki ovat osa samaa tarinaa.”

Ylpeyttä omasta alueesta

Paikalliset saavat Tuijan mielestä olla ylpeitä seudustaan. Esimerkiksi Heinola on pieni kaupunki, mutta sillä on melko mahtipontinen historia kylpylöineen ja seminaareineen.

”Meidän on tärkeää elää nykypäivässä historiaa muistaen. Tietämys menneestä antaa merkitystä ihan paikallisillekin asioille.”

Opastettuja kierroksia Salpausselkä Geoparkin alueella pääsee kokemaan paitsi vuosittaisilla Geopark-viikoilla, myös pitkin kesää. Opastettu retki lisää hyvinvointia monella tapaa: se antaa yleissivistystä, voi innostaa etsimään lisätietoa aiheista, ja ainahan kierrokset ovat hyvää ajanviettoa ja liikettä raittiissa ilmassa.

”Toivon, että kierroksilleni osallistuville kävisi niin kuin minullekin. Vaikka olin asunut tällä alueella kymmeniä vuosia, huomasin, että olin kävellyt kaikkialla kuin läpät silmillä, katsomatta sen kummemmin ympärilleni. Olisi hienoa, jos ihmisillä heräisi samanlainen ahaa-elämys kuin minulla, kiinnostus ja uteliaisuus tähän alueeseemme.”

Tuija Kauppi haluaa omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että maailma säilyisi tällaisena tai jopa hiukan parempana jälkipolville. Tätä ajatustaan hän toteuttaa paikallisena toimijana, joka pystyy huomiomaan paikallisen kestävyyden ja toimimaan lähiyhteistyökumppanien kanssa. Suomen matkailuvisiossa Suomesta halutaan tehdä johtava kestävän matkailun kohdemaa. Kestävässä matkailussa pyritään huomioimaan matkailun taloudelliset, sosio-kulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset. Tuijan ei ole tarvinnut ajatella kestävää toimintaa termien kautta, vaan se toteutuu omassa työssä ja elämässä luontevasti.

”Koen, että vastuullinen toiminta, lähiyhteistyö ja paikallisuus on minun tapani vaikuttaa.”

Opastetut kesäkierrokset