WESTERN LAKELAND – Puhdasta vetovoimaa vesistöstä ja luonnosta -hanke

Toteutusaika: 1.3.2018-31.12.2020
Diaarinumero: EURA 2014/6533/09 02 01 01/2018/UML
Hankekoodi: A73994
Budjetti: 490 000 euroa

LOPPURAPORTTI

Hankkeen kuvaus:

Visit Finlandin strategiana on vahvistaa suuralueiden brändäämistä ja Lapin sekä saariston jälkeen on vuorossa Järvi-Suomen alue. Järvi-Suomi – Lakeland – mielletään kansainvälisillä markkinoilla hyvin usein vain Saimaan alueena, joka on tehnyt vahvaa markkinointia erityisesti saksankielisillä markkinoilla. Visit Finlandin toimesta käynnistettiin neuvottelut Western Lakeland -yhteistyöstä Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen kesken alkutalvesta 2017. Neuvottelujen kohdemarkkinoiksi valikoituivat saksankielinen Eurooppa ja Japani ja toimenpiteiden osalta yhteistyö käynnistyi vuoden 2018 alusta.

Western Lakeland -yhteistyöhon liittyen Lahden seutu – Lahti Region Oy käynnisti maaliskuun 2018 alussa Western Lakeland Päijät-Häme -hankkeen, jonka päätavoitteena on luoda Päijät-Hämeestä ja Päijänteen alueesta tiivis osa Western Lakeland -aluetta ja samalla yksi Suomen kiinnostavimmista hyvinvointi- ja järviluontomatkailun kohdealueista, jonka vetovoima houkuttelee kansainvälisiä matkailijoita alueelle.

Lisäksi hankkeen tavoitteina ovat: pk-yritysten tuotekehitys- ja markkinointiosaamisen lisääminen ja yrityskannan vahvistaminen (järviluonto-, hyvinvointi- ja kiertomatkailuun orientoitunut yritystoiminta sekä sesonkivaihteluiden tasoittaminen), vahvan järviluonto- ja hyvinvointimatkailuimagon luominen alueelle viestinnällisin keinoin ja markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen pk-yritysten uusien matkailutuotteiden osalta sekä yrittäjätasolla toimivan yhteistyöverkoston luominen.

Hankkeen määrällisinä tavoitteina ovat:

  • Vähintään 20 uutta tuotetta Saksan ja Japanin markkinoille (+ muut potentiaaliset markkina-alueet
  • 10-20 uuden matkanjärjestäjän vierailut määritellyiltä markkina-alueilta / per vuosi
  • 10-20 median edustajan mediamatkat määritellyiltä markkina-alueilta / per vuosi

Western Lakeland Päijät-Häme -hanketta hallinnoi Lahden seutu – Lahti Region Oy ja hanketta rahoittavat EU:n aluekehitysrahasto ja Lahti Region Oy. Hanke kestää 31.8.2020 saakka.

Yhteyshenkilö:

Lahden seutu – Lahti Region Oy
Anu Huusko, Head of production and sales / leisure, anu.huusko (at) lahtiregion.fi, p. 044 7533 590

Rahoitusviranomainen: Päijät-Hämeen liitto, EAKR
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy