Vastuullisen ja ilmastoviisaan kokousmatkailun kehittäminen – VIISAS

Toteutusaika: 1.10.2023 – 31.12.2024
Hankekoodi: A80829
Hankkeen budjetti: 136 811 €

EU-logo ja Päijät-Hämeen liiton logo

Hankkeen kuvaus

Matkailu kasvoi ripeästi Päijät-Hämeessä ennen koronaa. Merkittävin kasvu saavutettiin kansainvälisten matkailijoiden määrän lisääntyessä. Maailman läpikäymä pandemia herätti ihmiset ajattelemaan vastuullisemmin. Koronan jälkeisen matkailun kasvun rinnalla näyttää kasvavan tietoisuus matkailun ilmastovaikutuksista. Kun Päijät-Häme haluaa olla edistyksellinen ja vastuullinen matkailualue, on huomioitava ja ennakoitava ympäristötietoisuuden lisääntymisen merkitys matkailukysyntää merkittävästi muuttavana tekijänä. Muutos on jo alkanut.

Päijät-Hämeessä on toteutettu menestyksekkäästi maakunnallista matkailustrategiaa vuodesta 2018 lähtien. Strategialla on kolme maakunnan vahvuuksia hyödyntävää strategista kasvuteemaa. Tässä hankkeessa keskitytään työperäiseen tapahtumamatkailuun eli kokous- ja ryhmämatkailuun (jatkossa kokousmatkailu), joka on yksi Päijät-Hämeen matkailun merkittävä kasvualusta. Maakunnan vahva kokousmatkailu vahvistaa viikko-, kuukausi- ja vuositasolla lomasesonkien ulkopuolista matkailukysyntää. Matkailusesonkien vaihtelun minimointi on osaltaan kestävän matkailun kehittämistä. Kokousmatkailu oli myös se matkailun osa-alue, joka kärsi eniten koronapandemiasta.

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on kehittää keinoja, miten kokousmatkailijan jättämä hiilijalanjälki minimoidaan. Tehokkain keino on lähimatkailun lisääminen sekä matkailijoiden viipymän pidentäminen. Toimenpiteinä hankkeessa selvitetään asiakastutkimuksen keinoin kotimaan kokousjärjestäjien kysyntään vaikuttavat vastuullisen matkailun tekijät sekä arvot, kehitetään seudun kokousmatkailusidonnaisten yrittäjien kanssa lähimarkkinoiden kysyntää tyydyttäviä, vetovoimaisia kestäviä kokousmatkailupalveluita, jotka edistävät vähähiilisyystavoitetta. Lähimatkailun sekä kehiteltyjen palveluiden avulla tavoite on Päijät-Hämeeseen suuntaavan kokousmatkailijan jättämä mahdollisimman pieni hiilijalanjälki.

Toinen tavoite on hiilijalanjäljen mittaaminen. Kun yritykset tuottavat vetovoimaisia, uusia, vastuullisia kokous- ja ryhmämatkailupalveluita ja houkuttelevat matkailijoita lähialueilta, sitä pienemmäksi kokousmatkailijan hiilijalanjälki jää. Kehiteltävissä palveluissa tavoitteena on lisätä myös kokousmatkailijan viipymää. Viipymän pidentäminen lisää osaltaan matkailun alueelle jättämää vaikuttavuutta ja yöpymisvuorokausia. Pienemmällä hiilijalanjäljellä saavutetaan suurempi matkailullinen vaikuttavuus ja majoitusvuorokausien määrä. Hiilijalanjäljen mittaaminen tuo nähtäville konkreettisesti matkailun osalta maakunnan tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä Lahdessa tavoite on vielä kunnianhimoisempi olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Hiilijalanjäljen mittaamisen on tarkoitus käynnistää hankkeessa kokousmatkailuyrityksen sekä kokousvieraan osalta ja tutustuttaa kokousmatkailun yrityskenttä hiilijalanjäljen mittaamiseen.

Kolmantena tavoitteena on vastuullisuusviestinnän kehittäminen sekä yrittäjien vastuullisuusviestinnän osaamisen kasvattaminen. Toimenpiteenä on lisätä yrittäjien sekä alueellista vastuullisuusviestinnän sekä myynninedistämisen osaamista siten, että Lahden seudun kokousmatkailu ja kokousmatkailuyritykset profiloituvat Suomen vastuullisimpana kokousmatkailuyrityksinä ja tätä kautta koko -alueena. Vastuullisuudesta ja kokousmatkailijan jättämästä mahdollisimman pienestä hiilijalanjäljestä on tavoitteena kehittää seudulle pitkällä tähtäyksellä ainutlaatuinen ja mitattava kilpailuetu.

Myönteisen vastuullisuusviestinnän merkitys korostuu. Vastuullisen matkailun kehittämisellä on oltava kokousmatkailuyritysten kannattavuuteen pitkällä tähtäyksellä positiivinen vaikutus. Ilmastotietoisuuden lisääntyessä kestävät kokousmatkailupalvelut ovat useille kokousjärjestäjälle jo selkeä kokouspaikan valintakriteeri. Myös erilaiset hiilijalanjälkilaskelmat ja valmiudet laskelmiin auttaa perustelemaan kokouspaikan valintaa.

Lahden seudun kokousmatkailuyritysten vastuullisuus viestintä tukee Järvi-Suomi brändiä ja auttaa maakuntaa asemoitumaan vastuullisena matkailualueena.

Välillisesti hanke edistää Lahden seudun Sustainable Travel Finland -ohjelman tavoitteiden saavuttamista. STF-ohjelmassa on tavoitteena, että Lahden seutu on vastuullisen matkailun destinaatio vuoteen 2025 mennessä. Hanke konkretisoi syksyllä 2023 valmistunutta Päijät-Hämeen matkailun vastuullisuusohjelmaa sekä maakunnan matkailun strategista tavoitetta, missä Päijät-Häme asemoidaan Suomen vastuullisimmaksi kokousmatkailukohteeksi. Suomessa kokousmatkailun vastuullinen kasvaminen ja kehittäminen eivät ole saaneet yhtä paljon huomiota, kuin yksittäismatkailijoiden vastuullinen toiminta. Hankkeen välillisenä tavoitteena on nostaa kokousmatkailun merkitystä keskeisenä matkailun kasvuteemana Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategian osalta hankkeella on leikkauskohtia niin ruoka- ja juomaosa-alueen kohdalla kuin vähähiilisinä oheisohjelmina sportin ja liikunnan kohdalla. Tavoitteena on erityisesti korostaa lähiruoan ja -juoman merkitystä sekä vähähiilisten oheispalveluiden kuten luonnossaliikkuminen kokousmatkailupalveluiden tuotekehittelyn keskeisenä osa-alueena.

Hanke on konkreettinen selvityshanke, jossa projektipäällikkö toteuttaa hankkeen asiantuntijatyönä assitentin (50 %) avustuksella. Hankkeessa toteutetaan ostopalveluna mm. maakunnan tasolla vierailevan matkailjan hiilijalanjälkilaskema.

Yhteyshenkilö:

Lahden Seutu – Lahti Region Oy
Mirka Syvänen, puh. 040142 8444, mirka.syvanen@lahtiregion.fi

Rahoitusviranomainen:

Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Hankkeen hallinnoija:

Lahden seutu – Lahti Region Oy