Tieteelliset kongressit – kongressimatkailun ekosysteemi (LCB)

Toteutusaika: 14.8.2023 – 30.6.2024
Maakuntajohtaja 8.8.2023
Hankkeen budjetti 82.468,00 €


Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on rakentaa matkailutoimialan toimijoiden ja yliopisto- ja korkeakoulumaailman välinen yhteenliittymä. Parantaa yliopisto- ja korkeakoulumaailman tieteentekijöiden valmiuksia kansainvälisten tieteellisten kongressien saamiseksi Lahden seudulle. Tieteelliset kongressit ovat yliopistoille ja tieteellisille seuroille keino edistää tieteentekemistä ja tiedonvaihtoa sekä luoda yhteisöllisyyttä. Kongressit tuovat asiantuntijat ja samasta asiasta kiinnostuneet samaan paikkaan: niissä tavataan kollegoita, verkostoidutaan, jaetaan tutkimustietoa sekä vaihdetaan hiljaista ja epävirallista tietoa. Yhteenliittymässä yhdistetään seudun kokousmatkailuosaaminen sekä korkeakoulujen tieteellinen sisältöosaaminen. Seudulle kotiutuvat kongressit ovat maakunnan strategisten kärkien mukaisia ja painottuvat omien korkeakoulujemme vahvoihin osaamisalueisiin kuten kiertotalous ja ympäristöasiat.

Lahti on Suomen nuorin yliopistokaupunki, jossa tarjotaan korkeakouluopintoja LUT:n, Helsingin yliopiston ja LAB:n toimesta. Lahdesta puuttuu oma, tieteentekijöitä ja matkailuntoimijoita yhdistävä Convention Bureau. Yksikkö, joka keskittyy auttamaan tieteentekijöitä hakemaan oman alansa tapahtumia Lahden seudulle. Convention Bureaun tehtävänä on myös tehdä tutkimus- ja kartoitustyötä kansainvälisten järjestöjen suomalais- ja lahtelaisjäsenistä, jotka ovat sellaisessa asemassa, että voisivat lähteä hakemaan oman alansa kongressia Lahden seudulle. Uudella toiminnalla on huomattava merkitys kansainvälisen matkailun kasvun vauhdittamisella Lahden seudulla.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tuloksena yhteistyössä yliopisto- ja korkeakoulutoimijoiden sekä keskeisten matkailutoimijoiden kanssa Lahden seudulle syntyy aktiivinen, osaava ja ammattitaitoinen Lahti Convention Bureau -toimintayksikkö, joka auttaa, tukee ja motivoi yliopistomaailman kongressien sisällöntuottajia eli tieteentekijöitä kansainvälisten tiedekongressien hakuprosesseissa. Yksikkö toimisi myös järjestö- ja yritystapahtumien sisäänheittäjänä seudulle. Hankkeen tavoitteena on löytää yksikölle pysyvä organisoitumismalli sekä kehittää yksikölle pysyvä taloudellinen resurssointi sekä oikeanlainen henkilöresurssointi.

Yhteyshenkilö

Lahden seutu – Lahti Region Oy
Anu Kärkkäinen, anu.karkkainen (at) lahtiregion.fi | p. 040 828 4210

Rahoitusviranomainen: Päijät-Hämeen liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta (mom. 32.30.40) sopimukselliseen yhteistyöhön.
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy