TEM | Ympärivuotisuus Päijät-Hämeen matkailun vahvuudeksi -hanke 1.9.2020-31.12.2021

Toteutusaika: 1.9.2020-31.12.2021
Dnro: Alueke 60/2020
Budjetti: 184 920 euroa

Rahoituslähde: Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoitus

Hankkeessa yhdistetään tiiviillä aikataululla kaikkien Päijät‐Hämeen matkailu‐ ja tapahtumasidonnaisten toimijoiden voimat ja innovatiiviset ideat koronasta selviämiseksi – yrityskenttä halutaan saada seuraavan vaiheen yli ilman konkursseja.

Koronan kokoontumis‐ ja tapaamisrajoituksista johtuen eri toimijoiden välinen innovointi toteutetaan digitaalisilla alustoilla, jolloin eri sidosryhmien osaaminen digitaalisista järjestelmistä voidaan myös katsoa hankkeen tulokseksi. Digitaalisella alustalla innovointi mahdollistaa myös laajemman osallistujajoukon kuin perinteiset kokoontumiset ja työpajat.

Hankkeen osatavoitteina on:

1) Auttaa alueorganisaation koordinoimana maakunnan matkailu‐ ja tapahtumasidonnaisia toimijoita tunnistamaan markkinoiden kysynnän muutokset ja innovoimaan uusia, muuttunutta kysyntää vastaavia palveluita.

2) Kiteyttää matkailupalveluiden innovoinnin kautta syntyvästä palvelutarjonnasta talvimatkailun Lakeland Finland ‐kokonaisuus.

3) Sitouttaa ja johdattaa matkailukentän eri toimijat digitaalisiin työkaluihin ja toimintamalleihin innovoinnissa ja yhteyksien pidossa.

4) Elvyttää kysyntä uusilla virtuaalisilla ja perinteisemmillä toimenpiteillä.

Yhteyshenkilö:

Lahden seutu – Lahti Region Oy
Raija Forsman | raija.forsman (at) lahtiregion.fi, p. 040 516 2803

Rahoitusviranomainen: Varsinais-Suomen liitto, Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoitus (TEM)
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy