Salpausselkä Pro Fishing -yritysryhmähanke

Toteutusaika: 1.3.2022-31.12.2023
Hankekoodi: 195304

Budjetti: 70 000 euroa

Hankkeen kuvaus:

Salpausselkä Pro Fishing-yritysryhmähankkeen yritysryhmään kuuluu seitsemän yritystä, jotka toimivat Päijät-Hämeessä.

Hankkeessa mukana olevat yrittäjät täydennyskouluttavat itseään sekä luovat alueelle uudenlaista kalastusmatkailupalvelujen palvelutarjotinta huomioiden yksityismatkailijoiden lisäksi yritys- ja ryhmämatkailijat kansainvälistä asiakaskuntaa myöden.

Hankittavan valmennuksen, brändikehityksen, tuotteistamisen ja palvelumuotoilun avulla parannetaan yritysten näkyvyyttä ja löydettävyyttä, kehitetään uusia palvelutuotteita ja tehdään tuotekehitystä nykyisen palvelutarjonnan monipuolistamiseksi. Laajempi ja monipuolisempi palvelutarjonta sekä yhteistyö majoitus- ja ohjelmapalveluyritysten verkostossa mahdollistavat markkinoinnin uusille asiakasryhmille ja siten lisäävät yritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta sekä tuloksentekokykyä.

Yhteyshenkilö:

Lahden seutu – Lahti Region Oy
Vilma-Lotta Tallgren, vilma-lotta.tallgren (at) lahtiregion.fi
p. 040 757 8351

Rahoitusviranomainen: ELY-keskus / Päijänne Leader ry, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy