Salpausselkä Geopark -alueen retkikohteiden inventointi

Toteutusaika: 1.4.2023-31.12.2023
Maakuntajohtaja 18.4.2023

Budjetti: 53 200 euroa

Hankkeen kuvaus:

Hanke edistää Salpausselkä UNESCO Global Geopark -alueen eli Lahden, Hollolan, Heinolan, Asikkalan, Padasjoen ja Sysmän matkailullisesti vetovoimaisten luontokohteiden laadukasta ylläpitoa ja kehittämistä sekä luontomatkailun toteuttamista kestävällä tavalla. Hankkeen tavoitteena on turvata luontomatkailun kestävyyttä sekä luonnossa liikkumisen edellytyksiä Päijät-Hämeessä ja samalla edistää alueen veto- ja pitovoimaa sekä edellytyksiä hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että Salpausselkä Geopark täyttää jatkossakin UNESCO-kriteerit ja kehittyy laadukkaana, kansainvälisen tason luonnossa liikkumisen ja luontomatkailun alueena. 

Hankkeen toimenpiteet 

Hankkeessa suunnitellaan malli yleisessä käytössä olevien luontokohteiden tilan ja kehittämistarpeiden inventointiin yli kuntarajojen. Aluksi keskitytään matkailullisesti vetovoimaisiin kohteisiin. Tarvittavia taustatietoja kerätään kohteita ylläpitäviltä tahoilta sekä tarkistetaan kohteita maastossa. Inventoidaan kohteiden nykytila sekä kehittämistarpeet (opasteet, infotaulut, retkeilyrakenteet jne.). Tarkistetaan yleisölle tarjolla olevan informaation saatavuus ja oikeellisuus. Yksityiskohtaiset inventointitiedot kootaan hankkeen jälkeenkin päivitettävään aineistoon, jonka avulla voidaan kohteiden käyttäjille (ml. yrittäjät) tarjota ajantasaista tietoa. Yleisemmän tason tietoja kootaan pdf-muotoiseen julkaisuun. Luotua mallia voidaan jatkossa hyödyntää kaikkien muidenkin luontokohteiden ylläpidon ja kehittämisen tukena.

Yhteyshenkilö:

Lahden seutu – Lahti Region Oy | Salpausselkä Geopark -yksikkö
Kati Komulainen, kati.komulainen (at) lahtiregion.fi | p. 040 579 9247

Rahoitusviranomainen: Päijät-Hämeen liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta (mom. 32.30.40) maakunnan koronaelpymiseen.
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy