PRODU | Tuotteistuksesta tulokseen 2.0 – Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumasidonnaisten yritysten kansainvälistymisohjelma

Toteutusaika: 1.4.2019-31.8.2021
Diaarinumero: HÄMELY/0026/05.02.09/2019
Hankekoodi: A75155
Budjetti: 400 000 euroa

Hanketiivistelmä:

Päijät-Hämeen maakunnan matkailu- ja tapahtumasidonnaisten yritysten kasvu on vahvistunut lähinnä kuudelta kohdemarkkinalta (Venäjä, Kiina, Japani, Keski-Eurooppa ja Englanti sekä Suomi). Asiakas ja kohdeyleisö vaihtelee jokaisella kohdemarkkinalla. Eri markkinoilla toimiminen vaatii tuotteita, jotka ovat kiinnostavia kullekin kohdemarkkinalle. Lisäksi vaaditaan viestintää, joka puhuttelee kutakin kohdemarkkinan asiakasta houkuttelevalla tavalla. Hankkeessa rakennetaan yritysten digitaalisen verkostoitumisen kautta eri markkinoille kohdennettua, brändättyä palvelukokonaisuutta ja edistetään yritysten digitaalisen osaamisen lisääntymistä ja kasvun edellytyksiä kansainvälisille markkinoille.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää Päijät-Hämeen matkailun pk-yritysten digitaalisen tuotteistuksen ja palvelumuotoilun osaamisen lisääntymistä ja kasvun edellytyksiä. Lisää kasvua haetaan globaaleilta markkinoilta. Matkailuyrityskenttä on mikro- ja pk-yritysvaltaista, eikä kukaan toimijoista pysty yksin saavuttamaan riittävän suurta vetovoimaa. Hanke vastaa haasteeseen toeuttamalla matkailun ekosysteemin yhteisellä alustalla; yhtenäisen brändin luomisen, tuotteistuksen ja digi-markkinoinnin vahvistamisen kautta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös yritysten myönteisen kasvukierteen käynnistäminen ja sen ylläpitäminen globaalia kysyntää kasvattamalla.

Hankkeessa on rakennettu neljä työpakettia, jotka käynnistyvät osittain samanaikaisesti tai limittäin. Työpaketteja toteutetaan rinnakkain. Työpaketeissa toteutetaan useita työpajoja, jotka voidaan myös viedä läpi digitaalisesti. Neljän työpaketin teemat ovat:

  1. Brändityö ja teemat
  2. Sisällön kokoaminen ja tuotteistus
  3. Vetovoimaiset markkinointikonseptit globaaleille markkinoille
  4. Jakelukanavat ja asiakkuuksien syventäminen.

Yhteyshenkilöt:

Lahden seutu – Lahti Region Oy
Tiina Kallio, Destination Marketing, tiina.kallio (at) lahtiregion.fi, p. 040 159 6448

Rahoitusviranomainen: Hämeen ELY-keskus
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy