Outdooractive – Päijät-Hämeen retkitiedot näkyviin ja hyötykäyttöön kansallisesti ja kansainvälisesti -hanke

Toteutusaika: 1.6.2022-31.12.2023
Hankekoodi: 204416

Budjetti: 91 240 euroa

Hankkeen kuvaus:

Hankkeessa laajennetaan Outdooractive-alustan käyttöä. Hankkeen tavoitteena on yhdistää Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry:n hankkeen kautta toteutetut pohjoisen Päijät-Hämeen (Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Sysmä) tiedot eteläisen Päijänteen kuntien (Hollola, Iitti ja Lahden kaupungin maaseutualueet) kanssa. Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä vierailevien kansainvälisten ja kansallisten luontomatkailijoiden määrää, heille tarjottavia palveluita sekä palveluiden käyttöä. Hanke nostaa alueen profiilia kestävän luontomatkailun kohteena.

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n toteuttama reittisivuston luominen toteutetaan Salpausselkä UNESCO Global Geopark sekä Päijät-Hämeen vesistö- ja luontomatkailukohteiden ja palveluiden näkyvyyden hyödyntämisen parantamiseksi. Hankkeessa toteutetaan tarvittavat toimenpiteet retkeilyreittien, luontopolkujen ja retkikohteiden tallentamiseksi nykyaikaiselle sähköiselle kartta- ja tietokanta-alustalle. Tärkeimmistä kohteista ja reiteistä on saatavilla laadukasta informaatiota kansainväliseltä luontomatkailualustalta. Samalla tarkastetaan ja muokataan visitlahti.fi -sivustolle aiemmin tuotetut tiedot ja täydennetään reitteihin ja kohteisiin liittyvää sisältöä.

Hankkeen reitistökohteet valitaan ja sisällöt kootaan yhteistyössä kuntien, yrittäjien ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Keskeinen yhteistyökumppani on Salpausselkä UNESCO Global Geopark, joka tuottaa sisältöä kohteista ja toteuttaa samalla omaa kokonaisuutta luontomatkailukohteiden hyödyntämiseksi kestävästi.

Yhteyshenkilö:

Lahden seutu – Lahti Region Oy
Anne-Mari Sipponen, anne-mari.sipponen (at) lahtiregion.fi
p. 040 357 6918

Rahoitusviranomainen: ELY-keskus / Etpähä ry ja Pohjois-Kymen Kasvu ry, Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy