Liikkeestä liiketoimintaa 2.0 – Lahti Host City kirii markkinoille | LILI-hanke

Toteutusaika: 1.6.2022-30.11.2023
Maakuntahallitus 13.06.2022 § 75 I 168/15.00.10.00/2022

Budjetti: 140 728 €

Hankkeen kuvaus:

Liikkeestä liiketoimintaa 2.0 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa merkittävästä Lahti Sports Hubin olosuhteiden ja mahdollisuuksien kansainvälistä ja kansallista näkyvyyttä ja tunnettuutta urheilumatkailun ja kansainvälisten suurtapahtumien vetovoimaisena kohteena. Painopisteenä erityisesti matkailullinen tulokulma ja urheilumatkailun maksimaalisen vaikuttavuuden saavuttaminen. Korona-aikana patoutunut kiinnostus liikunta- ja urheilumatkailuun ja -tapahtumiin edellyttää resurssien vahvistamista, jotta kovassa nousussa olevaan kysyntään pystytään vastaamaan alueella ja vaikutukset jäävät pysyviksi. Hanketta toteuttaa Lahden seutu – Lahti Region Oy, joka yhteistyössä Sports Hub -ekosysteemin toimijoiden kanssa panostaa markkinoitavien sisältöjen kehittämiseen, uusien tapahtumien houkutteluun ja hakemisessa avustamiseen. Tavoitteena tukea erityisesti matkailu- ja tapahtumatoiminnan ympärivuotisia liiketomintamahdollisuuksia ja matkailun sekä matkailutulon ja toimialan työllistävää vaikutusta. Välillisenä tavoitteena on maakunnan urheilu- ja liikuntainfran käyttöasteen kasvattaminen.

Hankkeen tavoitteena on henkilöresurssin, urheilumatkailun asiantuntevan verkostoitujan, avulla urheilun huippuvuoden 2023 hyödyntäminen maksimaalisesti matkailun sekä alueen vetovoiman ja tunnettuuden näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa aletaan valmistautua myös vuoden 2029 MM-kisahaun mukanaan tuomaan matkailun rooliin hakuprosessin valmistelussa. Kisahaku käynnistyy vuoden 2023 aikana.

Yhteyshenkilö:

Lahden seutu – Lahti Region Oy
Mikko Saarinen, mikko.saarinen (at) lahtiregion.fi | p. 040 0431207

Rahoitusviranomainen: Päijät-Hämeen liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta (mom. 32.30.40) maakunnan koronaelpymiseen
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy