KONO – Koronasta uuteen normaaliin

Toteutusaika: 1.2.2021-31.3.2022
Hankekoodi:
Dnro: 21/00.01.05.21/2021
Budjetti: 157 480 euroa

 

Hankkeen kuvaus:

Päätavoitteena on matkailukysynnän muutoksen tarpeeseen vastaaminen tuotekehitystyöllä ja tuotteistamisella. Tuotekehitystyössä jatkojalostetaan jo valmiina olevia pk-yritysten tuotteita vastuulliseksi, paikallisuutta (esim. lähiruoka) korostavaksi ja terveysturvalliseksi. Kehitettäviä tuotteita pystytään hyödyntämään sekä kansainvälisillä että kotimaisilla markkinoilla erilaistamisen keinoin. Osa uudesta tuotetarjonnasta pyritään nostamaan esille jo kesäksi 2021 Lahden torille rakennettavaan matkailun näyttelytilaan ”showroomiin”, jossa vahvimpana teemana on alueen luonnon ja vesistön esittely.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on Lakeland Finland -yhteistyön johdonmukainen jatkaminen (tuotekehitys-, markkinointi ja myynninedistäminen). Koronan jälkeinen aika myös mahdollistaa uusien markkina-alueiden ja kohderyhmien kysynnän Järvi-Suomen alueelle ja valmistautuminen tähän kysyntään voidaan varmistaa hankkeen aikana. Hankkeen toimenpiteillä tähdätään täten alueen pk-yritysten toimintaedellytysten elvyttämiseen ja edistämiseen.

Hankkeen päättymisen jälkeen alueella on vähintään viisi uutta maakuntatason merkittävää kansainvälistä yhteistyökumppanuutta sekä 10 uutta vastuullisuusteeman kattavaa matkailutuotetta ja 5 kiertomatkaa / matkapakettia (sopivuus myös kotimaisille asiakkaille). Hankkeen aikana kirjoitetaan myös laajempi, koko Lakeland-aluetta koskeva hankekokonaisuus, joka tukee matkailun strategista kehittämistä edelleen 2022 vuodesta eteenpäin.

Yhteyshenkilö:

Lahden seutu – Lahti Region Oy
Anu Huusko, Head of production and sales / leisure,
anu.huusko (at) lahtiregion.fi, p. 044 7533 590

Rahoitusviranomainen: Päijät-Hämeen liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha (AKKE-tuki)
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy