KoKas | Päijät-Hämeen matkailun selviytymisstrategia – Koronan kourista kotimaiseen kasvuun -hanke

Toteutusaika: 28.2.2020-31.12.2021
Hankekoodi: A76180
Dnro: HÄMELY/00033/05.02.09/2020
Budjetti: 360 200 euroa

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen päätavoitteena on työstää ja jalkauttaa Päijät-Hämeen matkailun selviytymisstrategia yhteistyössä alueen yritysten, sidosryhmien ja yhteistyöverkostojen kanssa.

Lyhyen aikavälin tavoitteena on saada koronakriisistä pahoin kärsinyt alueen matkailun yrityskenttä nousemaan nopeasti jaloilleen ja uskomaan tulevaisuuteen. Selviytymisen eväitä, luottamuksen palautumista ja uutta kysyntää etsitään nyt kotimaasta, jonka potentiaali on tässä vaiheessa nopeimmin realisoitavissa. Yrityskentän on kyettävä muotoilemaan palveluitaan kotimaan markkinoiden osittain muuttunutta kysyntää vastaavaksi. Lisäksi huomioida matkailijoiden kasvanut turvallisuushakuisuus.

Pitkän aikavälin tavoitteena on uuden kasvukierteen aikaansaaminen ja ylläpitäminen muuttuneessa toimintaympäristössä matkailu- ja tapahtumapalveluiden kotimaista kulutusta kasvattamalla B2B- ja B2C -segmenteissä. Alueen vahvuuksiin perustuvan teemoituksen tavoitteena on luoda ympärivuotista kysyntää ja siten parantaa alueen yritysten kasvun ja liiketoiminnan pysyviä edellytyksiä.

Hankkeen konkreettisia tuloksia ovat:

– Päijät-Hämeen matkailun selviytymisstrategia ja sen jalkautus kentälle
– Työkalut yrityksille nopeampaan kriisistä selviämiseen
– Uudet, alueen vahvuuksiin perustuvat ja muuttuneeseen tilanteeseen sopeutetut tuotteet ja palvelut ”uusille” asiakkaille kotimaassa
– Postkorona-ajan maailmaan soveltuva kokouskonsepti markkinoille ja Sustainable Meeting Guide tukemaan yrittäjiä
– Alueen, Lakeland-brändin ja keskeisten teemojen näkyvyyden ja digitaalisuuden saavutettavuuden merkittävä nousu – alustatalousajattelu matkailuyritysten palveluiden tunnettuuden ja saatavuuden varmistamiseksi -> yritysten matkailijoiden määrän kasvu -> yritysten hyvinvointi
– Kotimaisen kysynnän kasvu nopealla aikavälillä (B2C ja kokousmatkailussa B2B)
– Vastuullisen ja kestävän matkailun näkyväksi tuleminen tuotetarjonnassa ja sertifiointien kautta

Pitkän aikavälin vaikutukset:

– Ympärivuotisen kotimaan matkailun vahvistuminen korvaamaan kv-markkinoita
– Uusien toimintamallien omaksuminen, esim. digitaaliset kokousjärjestämiset
– Alueen tunnettuuden ja vetovoiman lisääntyminen -> yritysten palveluiden kysynnän lisääntyminen
– Vastuullinen, kestävä matkailu ja digitaalisuus läpileikkaavana osana yritysten toimintaa ja palveluntuotantoa

Yhteyshenkilö:

Lahden seutu – Lahti Region Oy
Raija Forsman | raija.forsman (at) lahtiregion.fi, p. 040 516 2803

Rahoitusviranomainen: Hämeen ELY-keskus, EAKR
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy