Back to business – even stronger – Uudistavaa elvytystä matkailulle liikunnan ja elämysten ekosysteemissä -hanke

Toteutusaika: 27.5.2021-30.6.2023
Diaarinumero: HÄMELY/00477/05.02.09/2021
Hankekoodi: A78057

Budjetti: 486 360 euroa

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen päätavoitteena on luoda pohja Lahden seudun matkailu- ja tapahtuma-alan pk-yritysten kasvulle koronan jälkeen. Hanke uudistaa palveluita vastaamaan muuttunutta kysyntää ja sen tavoitteena on saattaa toimijakenttä uudelle, kestävälle kasvulle koronarajoitusten helpottaessa. Keskeisenä tavoitteena on huomioida myös koronan matkailu- ja tapahtumasidonnaiselle toimialalle mukanaan tuomat muutokset loppukuluttajien kysynnässä.

Hankkeella halutaan saada Päijät-Hämeen matkailusidonnainen toimijakenttä aktiivisesti mukaan yhteisiin matkailun kasvutalkoisiin ja tätä kautta varmistaa riittävän ajoissa yrittäjien reagointi postkoronamaailmaan; joka tarjoaa mahdollisuuden nopeaankin kysynnän elpymiseen, kun yrittäjillä on markkinoiden kysyntää vastaavat palvelut uusien lähinnä digitaalisten alustojen ja kanavien kautta valmiina ja tarjolla.

Toimenpidekokonaisuudet:

Hankkeessa on kolme toimenpidekokonaisuutta, joilla matkailustrategian kärkien sisältöjä sopeutetaan muuttuneeseen kysyntään matkailun jälleenrakennusohjelman linjauksien mukaan:

  1. Elinvoimaa kansallisesta ja kansainvälisestä urheilutapahtumamatkailusta ja liikunta- ja hyvinvointitapahtumista; Lahden seudun roolin ja yrityskentän toimijoiden sisällön rakentaminen osaksi kansallista kansainvälisten suurtapahtumien yksikköä.
  2. Uusia ulottuvuuksia kongressimatkailuun (matkailu ja tapahtumat, yliopistokaupunkiyhteistyö – mm. NiemiCampuksen kanssa neuvoteltu yhteistyöstä hankkeessa)
  3. Uutta virtaa luonnosta ja kulttuurista (lähimatkailun kasvu, muuttunut kysyntä ja digitaalisten kanavien kautta palveluiden löytyminen mm. maastopyöräily ja gravel). Keskeistä sisällöntuotannossa on matkailu-, tapahtuma- ja urheiluekosysteemin yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävä tiivis tuotteistus- ja kehittämisyhteistyö sekä digitaalisten alustojen ja palvelumuotoilun menetelmien hyödyntäminen sisältöjen jalostamisessa vastaamaan muuttuneeseen kysyntään ja toimintaympäristöön. Vähähiilisyyden ja vastuullisuuden näkökulmat ja asiakasryhmien arvomaailma otetaan huomioon kaikissa toimenpiteissä ja sisällöissä. Urheilumatkailussa ja SEMF-hankkeen alueellisessa jalkauttamisessa tehdään tiivistä kehitystyötä Jyväskylän kaupungin ja sen alla toimivan Visit Jyväskylä Region -yksikön kanssa. Yhteistyö yli maakuntarajojen laajentaa myös koulutus- ja tutkimuslaitosverkostoa (JyU, JAMK Sport Business School, HUMAK). Jyväskylä on jättänyt rinnakkaishakemuksen Keski-Suomen toukokuussa 2021 päättyneeseen REACT-EUhakuun.

Yhteyshenkilö:

Lahden seutu – Lahti Region Oy
Mirka Syvänen, mirka.syvanen (at) lahtiregion.fi | p. 040 142 8444

Rahoitusviranomainen: Hämeen ELY-keskus, REACT EU:n EAKR-toimenpiteet
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy