Lahden seutu – Lahti Region Oy:n ympäristölupaus

Ympäristöasioiden ja muiden kestävyysnäkökulmien huomioiminen on välttämätöntä sekä tulevien sukupolvien hyvän elämän turvaamiseksi että matkailun kilpailukyvyn takaamiseksi. Kestävällä tavalla toimiminen ei ole enää pelkästään kilpailuvaltti vaan yhä enenevissä määrin edellytys ylipäätään olla mukana markkinoilla. Kestävä matkailu mahdollistaa matkailun myös tulevaisuudessa sekä avaa mahdollisuuksia matkailutuotteiden kehittämisessä.

Lahden seutu – Lahti Region Oy haluaa matkailun alueorganisaationa omalla toiminnallaan ja esimerkillään kannustaa alueen yrityksiä ja muita yhteistyökumppaneita kehittämään toimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Olemme rakentaneet Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän, joka toimii työkaluna toimintamme kehittämisessä. Ympäristöohjelmamme sisältää konkreettisia toimenpiteitä toimistomme jätteiden lajittelun tehostamisesta ympäristöasioista viestimiseen ja yhteistyökumppaneiden sitouttamiseen. Organisaatiollemme on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti, mikä osoittaa toimintamme täyttävän Ekokompassin 10 kriteeriä. Ympäristöjärjestelmämme auditoidaan kolmen vuoden välein. Lisäksi olemme saaneet yritystoiminnallemme ensimmäisenä vastaavana organisaationa Suomessa STF-merkin.

Alueemme tavoittelee myös Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman mukaista kestävän matkailun destinaatiotasoa, ja kannustamme alueen yrityksiä hankkimaan kestävää matkailua tukevia sertifikaatteja. Käytännössä kestävällä tavalla toimiminen matkailuyrityksessä tarkoittaa esimerkiksi ruokahävikin ja jätteiden synnyn minimoimista, ympäristöystävällisten puhdistusaineiden käyttöä ja paikallistalouden tukemista käyttämällä lähiseudun raaka-aineita ja palveluita.

Lahden kaupunki oli ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021. Nimitys on Euroopan komission tunnustus kaupungeille, jotka ovat ympäristötoiminnan edelläkävijöitä, toimivat esimerkkeinä muille kaupungeille sekä kehittävät innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin. Yhtiön suurimman omistajan viitoittamalla tiellä myös Lahden seutu – Lahti Region Oy haluaa olla edistämässä ympäristöasioiden huomioimista. Toukokuussa 2022 Lahden Seutu – Lahti Region Oy yhdessä Visit Finlandin sekä yli 60 muun suomalaisen matkailuyrityksen -ja alueen kanssa allekirjoitti matkailualan globaalin ilmastojulistuksen, Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism. Julistuksen allekirjoittaneet toimijat sitoutuvat puolittamaan hiilidioksidipäästönsä tämän vuosikymmenen aikana ja pyrkivät saavuttamaan hiilineutraaliuden ennen vuotta 2050. Olemme ensimmäistä kertaa mitanneet oman hiilijalanjälkemme vuodelta 2022

Tärkeä kannustin on myös Salpausselkä Geoparkin kehitystyö, jota koordinoi Lahti Region Oy:n yhteydessä toimiva yksikkö. Kuuden kunnan yhteinen geopuisto hyväksyttiin UNESCO Global Geopark -verkostoon huhtikuussa 2022. Global Geopark jäsenet pyrkivät edistämään kestävää matkailua sekä muita YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävän kehityksen tavoitteita. Salpausselkä Geopark -yksikön asiantuntemus tukee alueorganisaatiotamme kestävän matkailun kehittämispolulla. Salpausselkä UNESCO Global Geoparkilla on myös oma Sustainable Travel Finland -merkki.

Lisätietoja:

Kati Komulainen, Lahti Regionin ympäristövastaava
toiminnanjohtaja, Salpausselkä Geopark -yksikkö, p. 040 579 9247, kati.komulainen (at) lahtiregion.fi

Raija Forsman
toimitusjohtaja, Lahden seutu – Lahti Region Oy, p. 040 516 2803, raija.forsman (at) lahtiregion.fi

9/2022