Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen – tuotteistuksesta vientiin -hanke (WKH – Winter Know How)

HANKE ON PÄÄTTYNYT

Toteutusaika: 1.5.2017-30.4.2019
Diaarinumero: EURA 2014/5305/09 02 01 01/2017/UML
Projektikoodi: A73079
Budjetti: 640 000 euroa

LOPPURAPORTTI

Hankkeen kuvaus:

Peking järjestää vuoden 2022 talviolympialaiset ja tämän taustalla Kiinassa on käynnistetty laaja-alainen valtiollinen ohjelma, jonka tavoitteena on rakentaa merkittävää talviurheiluun liittyvää infrastruktuuria ja tutustuttaa 300 miljoonaa kiinalaista lumilajien maailmaan. Tämä avaa huomattavia vientimahdollisuuksia suomalaiselle talviurheiluosaamiselle ja myös Suomeen suuntautuvalle urheiluun sekä liikuntaan segmentoidulle matkailulle.

Lahden seutu on talviurheiluun liittyvän osaamisen ja yritystoiminnan vahvimpia keskittymiä Suomessa ja tätä tukeakseen Lahden seutu – Lahti Region Oy on käynnistänyt yhteistyössä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n kanssa ” Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen – tuotteistuksesta vientiin ” –projektin (WKH – Winter Know How). Hankkeen tavoitteena on kaupallistaa Kiinan markkinoille alueellista talviurheiluun linkittyvää osaamista sekä yritystoimintaa. Tämä toiminta on osa laajempaa suomalaista vientikonsortiota ja -konseptia.

Vientiponnisteluiden lisäksi tavoitteena on kehittää kiinalaista matkailukysyntää alueelle. Kiinalaisten kiinnostus Suomea kohtaan on vahvassa nosteessa ja Lahden alueella vetovoimaa tullaan projektin puitteissa luomaan erityisesti ns. sport tourism –sektorin kautta. Tätä voivat edustaa esimerkiksi urheiluopistoihin suuntautuvat leiritykset ja valmennukset, suomalaiseen elämäntapaan liittyvä liikunta ja hyvinvointi sekä tapahtumaosallistumiset Finlandia-hiihdosta vaikkapa jääkiekon Liiga-otteluiden katsomiseen. Lisäksi suomalainen puhdas luonto, ilma, vesi ja ruoka ovat vahva osa kilpailuetua.

WKH-projektia hallinnoi Lahti Region Oy ja tätä rahoittavat EU:n aluekehitysrahasto, Lahti Region Oy, Ladec Oy sekä Lahden ja Heinolan kaupungit. Projekti kestää 30.4.2019 asti.

Yhteyshenkilö:

Mikko Saarinen, projektijohtaja, p. 040 043 1207
Ina Sulkanen, projektipäällikkö
Rahoitusviranomainen: Päijät-Hämeen liitto, EAKR
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy