SMART – Päijät-Häme älykkääksi matkailualueeksi

Toteutusaika: 1.1.2023 – 30.6.2024
Hankekoodi: 401983
Budjetti: 296 268 €

Logo Co-funded by EU

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen päätavoite on kehittää Päijät-Häme älykkääksi matkailun destinaatioksi vuoteen 2025 mennessä. Älykäs erikoistuminen on Euroopan Unionin innovaatiopoliittinen ratkaisu alueiden kansainväliseen kilpailuun. Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjet ovat urheiluosaaminen sekä ruoka ja juoma ja näitä kärkiä poikkileikkaavasti kestävyys ja digitaalisuus. Päätavoitteeseen edetään kolmen yritysten kehittämistoimenpiteen kautta

1. Kehittämällä teknologisia ratkaisuja ja alueen matkailutuotteen näkyvyyttä mm. valtakunnallisen DataHub -tietovarannon avulla.

2. Yritysten vastuullisuuden kehittäminen

3. Yritysten vastuullinen palvelumuotoilu ja kaupallistaminen.

Hankkeessa keskitytään matkailun vientiyrityksien teknologisten ja digitaalisten valmiuksien parantamiseen, innovatiiviseen palveluiden kehittämiseen sekä niiden kaupallistamiseen. Hankeessa edistetään alueen matkailuyritysten digitaalista saavutettavuutta ja online saavutettavuutta esim. kansallisessa DataHub tietokannassa ja kehitetään matkailuyrittäjien digitaalisia valmiuksia.

Lisäksi hankkeessa edistetään alueen matkailuyritysten vastuullista toimintaa ja osaamista valtakunnallisen Sustainable Travel Finland -ohjelman mukaisesti ja kehitetään yhteistyössä uusia kestäviä matkailutuotteita niin, että Lahden seutu saavuttaa Sustainable Travel Finland -destinaatiostatuksen vuonna 2025.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kansainvälisistä kasvumahdollisuuksista kiinnostuneet Päijät-Hämeen matkailuyritykset. Hankkeeseen mukaan tulevan yrityksen on toimittava vastuullisesti ja osallistuminen Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan on koettava myönteisenä vastuullisen matkailun kehittämisen osa-alueena.

Hankkeessa toteutetaan lisäksi toimenpiteitä, joilla alueen kansainvälistä tunnettuutta ja saavutettavuutta kasvatetaa. Näitä ovat esim.  kv. jälleenmyyjäverkostotapaamiset, tuotetestaukset, kv. median edustajien vierailut sekä muut mediatoimenpiteet.

 

 

Yhteyshenkilö:

Lahden Seutu – Lahti Region Oy | Arto Asikainen | arto.asikainen(at)lahtiregion.fi | +358 40 579 4387

Rahoitusviranomainen:

Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Hankkeen hallinnoija:

Lahden seutu – Lahti Region Oy