Kapatuosia on mannerjäätikön sulamisvesivirtaan noin 12 000 vuotta sitten muodostunut jyrkkärinteinen harju Hollolan kirkonkylässä. Kapatuosian historia on pitkä ja mielenkiintoinen. Mäen huipulla olevasta näkötornista avautuvat upeat näköalat Vesijärvelle ja hollolalaiseen kulttuurimaisemaan.
Mäen päälle voi nousta polkuja ja rappusia pitkin ja sen ympäri kiertää kyltein merkitty luontopolku. Mäki on osa sekä valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta että valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Linnavuoren ympäristöstä löytyy monia kiinnostavia kohteita, kuten keskiaikainen kivikirkko kellotorneineen, vanha kunnantupa ja kotiseutumuseo. Kapatuosian linnavuori on muinaismuistolain suojaama ja osana ainutlaatuista kulttuurimiljöötä yksi merkittävimmistä Salpausselkä Geopark -kohteista.