Kansainvälisen moottoriurheilutapahtuman järjestäminen – Pilottina Iitin Kymiring ja MotoGP-tapahtuma -hanke

HANKE ON PÄÄTTYNYT

Toteutusaika: 18.12.2017-31.12.2019
Hankenumero: 62053
Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
Leader-ryhmä: Pohjois-Kymen Kasvu ry (alueiden välinen toteutus Etpähä ja Pohjois-Kymen Kasvu)
Budjetti: 100 000 euroa

Hankkeen kuvaus:

Hanke toteuttaa Kouvolan matkailun masterplan- ja investointistrategiaa 2025, jossa kasvutavoitteeksi on asetettu matkailutulon 1,5-kertaistaminen Kymenlaaksossa sekä Päijät-Hämeen matkailun kehittämisvisiota 2025, jossa Päijät-Häme on uudistuva ja kansainvälisesti kilpailukykyinen matkailun ja tapahtumien osaaja. Matkailu- ja tapahtuma-ala on molemmille seuduille tärkeä talouden ja kasvun veturi, joka tuottaa kestävää hyvinvointia asukkailleen.

Koska kasvu edellyttää uusia avauksia ja kansainvälistymistä, on kansainvälisen kokous- ja tapahtumamatkailun vahvistaminen yksi Visit Kouvolan kärkihankkeista. Päijät-Hämeessä matkailun ja tapahtuma-alan kehittämisvisioon 2025 on sidottu alueen yrittäjät, yhteisöt ja asukkaat, joita kannustetaan osallistumaan yhdessä asiakkaiden kokonaiselämyksen rakentamiseen.

On luontevaa, että alueelliset ammattitoimijat kuten Lahden seutu – Lahti Region Oy ottavat kollegaorganisaationsa Visit Kouvola / Kouvola Innovation Oy:n kanssa hankkeen avulla alueellisen vaikuttavuuden ja tapahtuma-legacyn huomioon; mm. aluetalous, infrastruktuuri, uudet toimintatavat, osaamisen kehittyminen, alueellisen identiteetin vahvistuminen, kansainvälinen näkyväisyys ja matkailun kansainvälistyminen.

Hankkeen tavoitteena on löytää vastaus kysymykseen: mitä kaikkea tarvitaan, jotta saadaan Moto GP-tapahtumasta mahdollisimman suuri hyöty seudun yrityksille, matkailulle sekä elinkeinoelämälle?

Tavoitteena on myös selvittää, mitkä toimijat kuuluvat Moto GP-ekosysteemiin ja
mitkä ovat toimijoiden roolit. Koska verkostoa/ekosysteemiä ei vielä tällä hetkellä ole olemassa, on roolitus epäselvä, eli mikä toimija hoitaa millaisia asioita.

Lisäksi on huomioitava kansainvälisen moottoriurheilun suurtapahtuman osalta, että verkostot ovat ylimaakunnallisia (Päijät-Häme ja Kymenlaakso). Tämä osaltaan tuo uuden tulokulman tapahtumakokonaisuuden toteutukselle. Vastaavasti kyseinen ylimaakunnallisuus tuo merkittävän lisän mm. matkailun yhteistyön kehittämiselle.

Leader-hanketta hallinnoi Lahden seutu – Lahti Region Oy ja hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Projekti kestää 31.12.2019 asti.

Yhteyshenkilö:

Arto Ahola, projektipäällikkö, p. 0400 938 666
Rahoitusviranomainen: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy