Talvimatkailun elämysekosysteemin kehittäminen -hanke

HANKE ON PÄÄTTYNYT

Toteutusaika: 1.11.2017 – 31.12.2019
Diaarinumero: EURA 2014/5829/09 02 01 01/2017/UML
Projektikoodi: A73607
Budjetti: 150 000 euroa

LOPPURAPORTTI

Hankkeen kuvaus:

Lahden seudulla on käynnissä Lahti Regionin hallinnoima hanke, jonka tavoitteena on kehittää talvimatkailun elämysekosysteemi, muotoilla ekosysteemin eri toimijoiden ja yritysten palvelutarjonnasta lapsiperheille vetovoimaisia palvelukokonaisuuksia, markkinoida ja viestiä uusista kokonaisuuksista sekä saattaa palvelut ostettavaan muotoon eri digitaalisten myyntijärjestelmien kautta välitettäväksi.

Lahden seudun talvimatkailun mielikuva on rakentunut vahvasti muutamien toistuvien, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavin tapahtumien (Salpausselän kisat, Finlandia-hiihto) ja Lumikeskus Messilän varaan. Talvimatkailu käsitteen sisältöä tulee monipuolistaa ja sen tulee olla ajallisesti yhtenäinen pidempi jakso. Ilmaston lämpenemisestä ja lumivarmuudesta johtuen talvimatkailun sisältöä pitää pystyä laajentamaan sisällöllisesti monipuolisemmaksi elämykseksi, huomioiden kulttuuria, sisäliikuntamahdollisuuksia, luontoelämyksia, reipasta ulkoilua ja ruokailuelämyksiä.

Hankkeen laadulliset ja volyymilliset tavoitteet ovat vahvistaa Lahden seudun mielikuvaa perheiden talvimatkailukohteena sekä nostaa majoitusvuorokausien volyymia yhdellä prosenttiyksilöllä eli n. 2000 majoitusvuorokautta talvikuukausina.

Tarjontaa mahdollista jalostaa myös muihin vuodenaikoihin sekä kansainvälisille markkinoille.

Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2017-31.12.2019 ja rahoitus muodostuu 70 % EU:n aluekehitysrahaston tuesta ja 30 % omarahoitusosuudesta.

Yhteyshenkilö:

Mirka Syvänen, projektipäällikkö, 040 142 8444, mirka.syvanen (at) lahtiregion.fi
Rahoitusviranomainen: Päijät-Hämeen liitto, EAKR
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy