Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Lahden seutu – Lahti Region Oy
Salpausselänkatu 7
15110 Lahti

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Lahden seutu – Lahti Region Oy
toimitusjohtaja Raija Forsman
Salpausselänkatu 7
15110 Lahti
Puh. 040 516 2803
raija.forsman (at) lahtiregion.fi

Lahden seutu – Lahti Region Oy on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Lahden seutu – Lahti Region Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

Keitä Lahden seutu – Lahti Region Oy:n rekisterissä on

Rekisterimme sisältää seuraavia asiakasryhmiä:

 • Lahden seutu – Lahti Region Oy:n asiakasrekisteri
 • Lahden seutu – Lahti Region Oy:n sidosryhmärekisteri
 • Messu-, myynti- ja markkinointitapahtumissa kontaktoidut henkilöt, jotka ovat antaneet markkinointiluvan
 • Messu-, myynti- ja markkinointitapahtumakävijät, jotka ovat antaneet markkinointiluvan tapahtumajärjestäjän välityksellä
 • Verkkosivujen kautta tulleiden uutiskirjetilausten perusteella kerätty rekisteri

Mitä henkilötietoja Lahden seutu – Lahti Region Oy kerää

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta tai niitä saadaan Lahden seutu Lahti Region Oy:n palveluiden käytöstä. Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

 • Yhteystiedot: puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
 • Posti- ja laskutusosoitteet asiakassuhteessa
 • Tiedot tehdyistä tarjouksista ja ostetuista palveluista asiakassuhteessa

Osa Lahden seutu – Lahti Region Oy:n keräämistä tiedoista on saatu suoraan sinulta. Keräämme tietoa myös meille lähettämistäsi viesteistä, jotka ovat tulleet joko digitaalisten kanaviemme kautta, puhelimitse tai messu-, myynti- ja markkinointitapahtumissa.

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”).

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Lahden seutu – Lahti Region Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Lahden seutu – Lahti Region Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Miten Lahden seutu – Lahti Region Oy voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme kertoa sinulle seutumme matkailupalvelutarjonnasta, tehdä sinulle tarjouksia sekä antaa neuvontaa ja palveluita. Käytämme henkilötietojasi myös laissa, säännöksissä tai viranomaisten ja valvontaviranomaisten päätöksissä määriteltyjen vaatimusten ja velvollisuuksien noudattamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä.

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Kenelle Lahden seutu – Lahti Region Oy voi luovuttaa henkilötietoja

Lahden seutu – Lahti Region Oy ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.

Miten Lahden seutu – Lahti Region Oy suojaa henkilötietoja

Meillä on käytössä asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • CRM-service Oy
 • Lemonsoft Oy
 • Valu Digital Oy
 • Liana Technologies Oy
 • Data Prisma Oy
 • Klue Oy
 • giosg.com Oy

Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia Lahden seutu – Lahti Region Oy:n hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen:

 • Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi.
 • Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.
 • Oikeus pyytää tietojen poistamista seuraavissa tapauksissa:
  • Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä.
  • Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.

Meillä on taloushallinnon lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti.

Kuinka kauan Lahden seutu – Lahti Region Oy säilyttää henkilötietoja

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Esimerkiksi:

 • Kirjanpitosäädökset 10 vuoteen asti
 • Tarjouksiin liittyvät henkilötiedot: vuosi tarjouksen päättymisestä
 • Tiedot sopimuksen täytäntöön panemisesta 10 vuoteen asti
 • Suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin lupa uutiskirjeiden lähettämiseen sinulta on olemassa

Kuka käsittelee henkilötietojasi

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Miten tietosuojaselosteeseen tehdään muutoksia

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteeseen saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Yhteydenotto Lahden seutu – Lahti Region Oy:öön

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä Lahden seutu – Lahti Region Oy:öön. Katso yhteystiedot tämän tietosuojaselosteen alusta.