Varaus- ja peruutusehdot

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n yleiset matkapakettiehdot (PDF)

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n ryhmämatkojen lisä- ja erityisehdot (PDF)


VisitLahti Online Shop -verkkokaupan kautta välitetyt palvelut:

Yleiset varaus- ja peruutusehdot

Lahden seutu – Lahti Region Oy noudattaa välittämiensä majoitus-, kuljetus- ja aktiviteettijärjestelyiden ja lisäpalveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palveluiden peruuttamisessa seuraavia ehtoja, ellei palvelun tuottajan varaus- ja peruutusehdoissa ole toisin mainittu. Asiakas sitoutuu tutustumaan omatoimisesti palvelun tuottajan varaus- ja peruutusehtoihin.

Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta (Lahden seutu -Lahti Region Oy ja asiakas=varaaja) sitoviksi asiakkaan tehtyä varauksensa joko suoraan Lahden seutu – Lahti Region Oy:n kautta tai verkkokaupassa www.visitlahti.fi.

VARAAMINEN JA MAKSAMINEN

Citybreak-varaus Lahden seutu – Lahti Region Oy:n kautta:

Lahden seutu – Lahti Region Oy perii aina voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset maksut.

Varaus on sitova sen jälkeen, kun asiakas on suorittanut varausmaksun. Puhelimitse tai toimistossa varattaessa tulee varausmaksu / loppumaksu suorittaa sähköpostiin saapuneen varausvahvistuksen kautta verkkopankissa tai luottokortilla 3 vrk:n kuluessa varauksesta. Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa pohjoismainen PayEx Credit AB (Y-tunnus 556735-5671) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. PayEx Credit AB näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun Lahden seutu – Lahti Region Oy:lle.

Suorittamalla varausmaksun asiakas hyväksyy yleiset varaus- ja peruutusehdot.

Jos varaus tehdään vähintään 42 vrk ennen matkan alkua tai aikaisemmin:

  • Varausmaksuna suoritetaan 30 % varauksen kokonaishinnasta. Loppumaksu erääntyy maksettavaksi 42 vrk ennen matkaa.
  • Jos varaus tehdään alle 42 vrk ennen lähtöpäivää, koko varauksen hinta suoritetaan yhdessä erässä 3 vrk:n kuluessa varauksesta.

Varauksen hintaan lisätään palvelumaksu 10 €.

Varauksen hintaan kuuluvat palvelut on eritelty varausvahvistuksessa. Jos varattu palvelu on majoitus, saapumis- ja lähtöajat (hotelli), vuokra-aika ja tarkemmat ohjeet oleskelun suhteen (mökkimajoitus) on täsmennetty joko varausvahvistuksessa tai palvelun tuottajan omissa varaus- ja peruutusehdoissa, jotka yksilöidään matkavarauksen yhteydessä.

Lahden seutu – Lahti Region Oy:llä on oikeus laskuttaa asiakkaalta matkan jälkeen tämän käyttämät palvelut, jotka eivät ole kuuluneet palvelun hintaan, ja joita asiakas ei ole itse maksanut kohteessa. Mikäli asiakas jättää käyttämättä jonkun varaamansa palvelun / palveluita, ei hän ole oikeutettu korvaukseen.

Maksaminen laskulla on mahdollista vain erityistapauksissa, josta sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

Asiakkaan itse tekemät online-varaukset:

Asiakkaan varatessa matkapaketin itse Lahden seutu- Lahti Region Oy:n Citybreak – järjestelmästä (online-palvelu), asiakas hyväksyy Lahti Region Oy:n yleiset varaus- ja peruutusehdot ja vastaa siitä, että hän on tutustunut varausta tehdessään varauksen tekoon liittyvään ohjeistukseen.

Onlinevarauksissa matka maksetaan luottokortilla tai verkkopankissa. Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa pohjoismainen PayEx Credit AB (Y-tunnus 556735-5671) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. PayEx Credit AB näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun Lahden seutu – Lahti Region Oy:lle.

Online-varauksissa asiakas voi valita maksutavoista seuraavat:

  • Varaus maksetaan kokonaisuudessaan varaushetkellä luottokortilla tai verkkopankissa.

TAI

  • Jos varauksen alkuun on enemmän kuin 42 vrk, varausmaksuna suoritetaan 30 % varauksen kokonaishinnasta luottokortilla tai verkkopankissa. Varauksen loppumaksu suoritetaan verkkopankissa tai luottokortilla 42 vrk ennen matkan alkua sähköpostiin saapuneella loppulaskulla.
  • Jos varaus tehdään alle 42 vrk ennen lähtö-päivää, suoritetaan koko varauksen hinta yhdessä erässä verkkopankissa tai luottokortilla.

Varaus on sitova sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt ja maksanut varausmaksun tai koko varauksensa.

Onlinevarauksissa tulee varaajan olla täysi-ikäinen.

Varauksen hintaan kuuluvat palvelut on eritelty varausvahvistuksessa. Jos varattu palvelu on majoitus, saapumis- ja lähtöajat (hotelli), vuokra-aika ja tarkemmat ohjeet oleskelun suhteen (mökkimajoitus) on täsmennetty joko varausvahvistuksessa tai palvelun tuottajan omissa varaus- ja peruutusehdoissa, jotka yksilöidään matkavarauksen yhteydessä.

Lahden seutu – Lahti Region Oy:llä on oikeus laskuttaa asiakkaalta matkan jälkeen tämän käyttämät palvelut, jotka eivät ole kuuluneet palvelun hintaan, ja joita asiakas ei ole itse maksanut kohteessa. Mikäli asiakas jättää käyttämättä jonkun varaamansa palvelun / palveluita, ei hän ole oikeutettu korvaukseen.

PERUUTUKSET JA MUUTOKSET

Peruutukset tehdään kirjallisesti Lahden seutu – Lahti Region Oy:lle joko sähköpostitse tai kirjeitse. Peruutuksen katsotaan astuvan voimaan heti, kun Lahti Region Oy saa tiedon peruutuksesta. Mikäli asiakas osoittaa, että kirjallinen peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, peruutus hyväksytään.

Lahti Region Oy ja palveluntuottaja pidättävät itsellään oikeuden peruuttaa varaus, jos varausmaksua ja/tai loppumaksua ei ole suoritettu.

ASIAKKAAN TEKEMÄT PERUUTUKSET JA MUUTOKSET

Asiakkaan tekemiin muutoksiin ja peruutuksiin sovellamme seuraavia peruutusehtoja, ellei muuta ole varausvahvistuksessa tai palvelun tuottajan omissa varaus- ja peruutusehdoissa ilmoitettu.

Peruutusehdot koskien mökkimajoitusta

  • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa vähintään 42 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan maksettu suoritus kokonaisuudessaan.
  • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa 41–29 vrk ennen, veloitetaan 30 % varauksen kokonaishinnasta ja toimistokulut.
  • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa myöhemmin kuin 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, veloitetaan koko majoitushinta ja toimistokulut.

Jos varaus on tehty suoraan Lahden seutu -Lahti Region Oy:n kautta, varauksen yhteydessä veloitettua palvelumaksua (10 €) ei palauteta.

Peruutusehdot koskien hotellimajoitusta

Peruutussäännöt vaihtelevat sen mukaan mihin kohteeseen ja mihin hintaan varaus on tehty. Asiakkaan tulee perehtyä yksityiskohtaisiin hintatietoihin ja niitä koskeviin peruutusehtoihin varaushetkellä. Ellei asiakkaan valitsemaan hintaan sisälly erityisehtoja, peruutuksen voi tehdä kuluitta viimeistään klo 18.00 paikallista aikaa edellisenä päivänä.

Jos varaus on tehty suoraan Lahden seutu – Lahti Region Oy:n kautta, varauksen yhteydessä veloitettua palvelumaksua (10 €) ei palauteta.

Peruutusehdot koskien aktiviteettipalveluita

Yksittäisissä aktiviteettijärjestelyissä/ -palveluissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia palvelutuottajan omia ehtoja, jotka yksilöidään matkavarauksen yhteydessä.

Ellei asiakkaan valitsemaan aktiviteettiin/palveluun sisälly palveluntuottajan ehtoja, peruutuksen voi tehdä kuluitta viimeistään klo 18.00 paikallista aikaa edellisenä päivänä.

Peruutusehdot koskien lisäpalveluita

Tilattu ja vahvistettu lisäpalvelu, esim. urheilu-, kulttuuri- tms. tapahtumalippu, on aina sitova ja sen peruutuksesta peritään kuluina lisäpalvelun hinta kokonaisuudessaan. Mikäli tilattu ja vahvistettu lisäpalvelu (esim. liput) jäävät matkustajasta johtuvista syistä käyttämättä, perittyjä maksuja ei palauteta.

Asiakkaan tekemät muutokset

Asiakas voi muuttaa yhden kerran kuluitta varauksen sisältöä 42 vrk ennen varauksen alkua. Tämän jälkeen tehdyistä muutoksista (pois lukien saapumis-ja lähtöpäivien muutokset) veloitetaan toimistokulut. Saapumis- ja lähtöpäivien muutoksia käsitellään aina aiemman varauksen peruutuksena ja uuden tekemisenä.

Toimistokulut ovat:

  • 25 € /varaus, jos varauksen hinta on alle 200 €.
  • 50 € /varaus, jos varauksen hinta on yli 200 €.

LAHDEN SEUTU – LAHTI REGION OY:N JA /TAI PALVELUNTUOTTAJAN TEKEMÄT PERUUTUKSET JA MUUTOKSET

Lahden seutu- Lahti Region Oy:lla ja/tai palvelun tuottajalla on oikeus peruuttaa varaus ns. force majeure -tilanteissa (katastrofi, lakko, mellakka, tulipalo, sotatilanne tai muu ylivoimainen este), mistä ilmoitetaan asiakkaalle välittömästi ja jolloin kaikki suoritetut maksut palautetaan kokonaisuudessaan. Asiakkaalle ei makseta mitään muuta korvausta.

Jos palveluntuottajana on mökin omistaja, hänen on mahdollisuuksien mukaan tarjottava asiakkaalle alkuperäistä kohdetta mahdollisimman paljon vastaava majoitus. Asiakas maksaa tästä majoituksesta täyden hinnan.

Lahden seutu – Lahti Region Oy:llä on asiakkaan suostumuksella oikeus vaihtaa vuokrauskohde toiseen, arvoltaan ja sijainniltaan samankaltaiseen mökkiin, sellaisissa tapauksissa, joihin Lahti Region Oy ei voi itse vaikuttaa.

Lahden seutu – Lahti Region Oy ei vastaa Citybreak –varaus- ja myyntijärjestelmässä olevista virheellisistä tiedoista (esim. hinnat, varaustilanne jne.), jotka kolmas osapuoli (tuottaja) on järjestelmään antanut. Lahden seutu – Lahti Region Oy varaa oikeuden oikaista tiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä.

VASTUUT

MATKUSTAJAN VASTUU JA VAKUUTUKSET

Varauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään varausvahvistus. Asiakkaan tulee tarkistaa, että tiedot ovat oikein ja sovitun mukaiset. Asiakas vastaa siitä, että hän tulostaa itselleen varaushetkellä kuitin, laskun, kohdekuvauksen ajo-ohjeineen ja avainyhteystietoineen (majoituskohde) sekä varausehdot. Mahdollista virheistä tai puutteista tulee ilmoittaa välittömästi Lahti Region Oy:lle. Matkustaja on myös velvollinen ilmoittamaan yhteystietojensa muuttumisesta.

Kun varaus maksetaan, asiakkaan tulee varmistua siitä, että hän maksutapahtuman jälkeen palaa takaisin oman varauksensa vahvistussivulle. Mikäli asiakas ei palaa vahvistussivulle varausta ei synny, jolloin varausohjelma ei lähetä sähköpostivahvistusta varauksesta. Lahden seutu – Lahti Region Oy ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta, vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Lahden seutu – Lahti Region Oy:hyn tilanteen korjaamiseksi. Lahden seutu – Lahti Region Oy ei takaa, että kyseinen palvelu on tässä vaiheessa yhä varattavissa. Mikäli palvelu ei ole varattavissa, mahdollinen veloitettu maksu palautetaan tai asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Asiakkaan vastuu majoituskohteisiin liittyen

Asiakkaan tulee olla yhteydessä majoituskohteen kohteenhoitajaan tuloajasta ja avaimista joko sähköpostilla tai soittamalla viimeistään 2 arkipäivää ennen vuokra-ajan alkamista. Kohteenhoitajan yhteystiedot ovat varausvahvistuksessa, jonka asiakas on saanut sähköpostiinsa välittömästi online-varauksen tehtyään. Majoituksen jälkeen avain jätetään kohteeseen, ellei toisin sovita.

Asiakas sitoutuu noudattamaan majoituskohdetta koskevia järjestyssääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. Asiakas sitoutuu korvaamaan kaikki kiinteistölle ja sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Korvaus suoritetaan suoraan kohteen omistajalle. Mikäli asiakas ei majoituskohteen omistajan tai tämän edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on majoituskohteen omistajalla tai tämän edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Edellä kerrotuista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta.

Asiakkaan vakuutusturva

Suosittelemme matkustajaa ottamaan palvelua/matkaa varatessa matkavakuutuksen, joka sisältää mm. turvan sairastumisen tai tapaturman, matkan peruuntumisen, keskeytymisen ja matkatavaroiden rikkoontumisen osalta. Eri vakuutusyhtiöiden peruutusturva voi vaihdella, joten matkustajan kannattaa tarkistaa, onko hänen vakuutukseensa sisältyvä peruutusturva riittävä.

VUOKRA-AIKA JA OLESKELU MAJOITUSKOHTEESSA

Vuokra-aika on merkitty asiakkaan varausvahvistukseen.

Mökkimajoitus

Mökkien osalta vuokra-aika alkaa yleensä saapumispäivänä klo 15.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 11.00, mikäli mökkivuokrausta koskevissa ohjeissa ei muuta mainita.

Mikäli majoituskohteen hintaan ei sisälly tai asiakas ei ole ennakkoon varannut liinavaatteita ja pyyhkeitä (1 iso ja 1 pieni pyyhe) ja/tai lähtösiivousta, tuo hän liinavaatteet ja pyyhkeet mukanaan sekä vastaa majoituskohteen siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä.

Jos majoituskohdetta ei ole siivottu riittäväksi katsotulla tavalla ja jos kohteen omistaja joutuu tekemään loppusiivouksen asiakkaan lähdettyä, asiakkaalta veloitetaan siivouksesta maksu jälkikäteen. Joissakin kohteissa on mahdollisuus tilata loppusiivous maksua vastaan. Vaikka loppusiivous olisikin tilattu tai se kuuluisi hintaan, edellytetään asiakkaan luovuttavan majoituskohteen normaalin asumisen jäljiltä (huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat vietynä sekä likaiset astiat tiskikoneessa).

Kohteen henkilömäärä (lapset mukaan lukien) ei saa ylittää sopimuksessa annettua vuoteiden lukumäärää. Kohteen omistajalla on oikeus veloittaa ylimääräisistä henkilöistä, vaikka heille ei olisi lisävuoteita. Lemmikin saa tuoda vain majoituskohteeseen, jossa lemmikit ovat sallittuja. Lemmikkieläinten mukanaolosta tulee ilmoittaa varausta tehtäessä. Asiakas on velvollinen korjaamaan lemmikin jätökset pihaympäristöstä ja korvaamaan mahdolliset lemmikin majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamat vahingot majoituskohteen omistajalle. Mahdollisista vahingoista on ilmoitettava välittömästi kohteenhoitajalle ja Lahden seutu – Lahti Region Oy:lle.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty majoituskohteissa. Mikäli majoituskohteessa on tupakoitu, kohteen omistajalla on oikeus veloittaa puhdistuskulut (min. 200€). Lahden seutu – Lahti Region Oy ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä asiakkaalle aiheutuneista allergiaoireista tai muista ongelmista. Majoituskohteen kohdekuvauksessa mainittu lemmikkieläinkielto ei takaa sitä, että kohde soveltuu allergisille.

VIRHEILMOITUKSET JA RIITATILANTEET

Mahdolliset matkaa/ palvelua / majoituskohdetta koskevat huomautukset ja virheilmoitukset on tehtävä välittömästi suoraan matkan/majoituksen/aktiviteetin tarjoajalle/tuottajalle. Mikäli asiakas ei ole ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista palvelun tuottajaan, hän menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin. Lisäksi virheilmoitus tulee saattaa tiedoksi Lahti Region Oy:lle kirjallisesti. Mikäli asiaa ei korjata palvelun tarjoajalle annetun huomautuksen jälkeen, tästä on ilmoitettava välittömästi Lahti Region Oy:lle. Korvausvaatimukset on esitettävä Lahti Region Oy:lle ennen kuin matkan päättymisestä on kulunut 21 päivää.

Virheilmoitusten joustavan käsittelyn ja seurannan takaamiseksi toivomme kaikki ilmoitukset kirjallisina sähköpostitse osoitteeseen info (at) lahtiregion.fi tai postitse Lahti Region Oy, Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti.

Lahden seutu – Lahti Region Oy ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, hyönteisistä, myyristä, odottamattomista säänvaihteluista, rakennustöistä naapuritonteilla, omistajan tekemistä varustelu tms. muutoksista, joita ei ole ilmoitettu Lahden seutu – Lahti Region Oy:lle tai kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista (esim. katkokset vesi-, sähkö-, internet- tai tv-verkossa) asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

YHTEYSTIEDOT

Lahden seutu – Lahti Region Oy
Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti
Puh. +358 (0)207 281 760
info (at) lahtiregion.fi