Salpausselkä Geopark

Salpausselkä Geopark

Lahden seudulla sijaitseva Salpausselkä Geopark kertoo Suomen tunnetuimman, ainutlaatuisen geologisen kokonaisuuden tarinan. Viimeisimmän jääkauden jälkeensä jättämät ensimmäinen ja toinen Salpausselkä ulottuvat halki koko eteläisen Suomen, mutta Päijät-Hämeessä Salpausselät ovat korkeimmillaan ja näyttävimmillään. Niihin liittyy täällä kansainvälisesti arvokkaita harjuja, kuten maisemiltaan upeat Kelvenne ja Pulkkilanharju Päijänteen kansallispuistossa. Geopark kertoo myös Salpausselkien ja harjujen merkityksestä seudun kulttuurihistoriassa ja elintärkeinä pohjaveden muodostumisalueina.

Salpausselät ja harjut

Jääkauden jälkeensä jättämät Salpausselkien reunamuodostumat ovat Suomen tunnetuin geologinen kokonaisuus.
Maaston monimuotoisuus suppakuoppineen, jyrkkine rinteineen ja muinaisrantoineen muodostaa ainutlaatuisen geologisen näyttämön, joka on näyttävimmillään ja korkeimmillaan Päijät-Hämeessä.

 

Puhtaita vesiä

Salpausselkä Geopark -alueen pohjavesimuodostumat ovat elintärkeitä sekä valtakunnallisesti merkittäviä.
Kaiken kaikkiaan noin neljäsosa suomalaisista juo Salpausselkä Geopark -alueen vettä: alueen asukkaat saavat hanavetensä pohjavedestä ja pääkaupunkiseudun juomavesi on lähtöisin "juotavan hyvältä" eteläiseltä Päijänteeltä.

 

Salpausselkä Geopark kohteita

Ensimmäinen ja toinen Salpausselkä, Päijänteen kansallispuisto ja muut luonnonsuojelualueet, lukuisat vesistöt, valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä kansallinen kaupunkipuisto muodostavat maisemiltaan upean ja geologisesti ainutlaatuisen kokonaisuuden.

 

Mikä on Geopark?

Geoparkiksi määritellään yhtenäinen maantieteellinen alue, joka sisältää kansainvälisesti merkittäviä geologisia kohteita.
Maiseman syntytarinaa kertova Geopark tuo esille kulttuurin ja elollisen luonnon yhteydet alueen geologiaan.

 

Unesco Global Geoparks

Unesco Global Geopark on UNESCO:n myöntämä nimitys geologisesti merkittävälle alueelle.
Maailmasta löytyy yhteensä 140 UNESCO Global Geopark -aluetta, joista Pohjoismaissa sijaitsee kuusi.
Suomen toistaiseksi ainoa UNESCO Global Geopark on Rokua Geopark.

 

Salpausselkä Geopark -yksikkö

Lahti Region Oy:n yhteydessä aloittaa 1.1.2020 toimintansa Salpausselkä Geopark -yksikkö, joka vastaa yhteistyössä geoparkiin sitoutuneiden kuntien kanssa Salpausselkä Geoparkin toiminnasta. Toiminta kohdistuu kuuden kunnan - Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Padasjoki ja Sysmä - alueesta koostuvalle Salpausselkä Geopark -alueelle, jolle haetaan UNESCO Global Geopark -statusta.

 

 

Yhteystiedot

Lisää sisältö

 

Salpausselkä Geopark -hanke

Salpausselkä Geoparkia on valmisteltu hankkeessa, jota toteuttavat vv. 2017-2020 Lahden ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus ja Metsähallitus yhteistyössä kuntien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Hanketta rahoittavat Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset EU:n maaseuturahastosta sekä LAMK ja hankkeessa mukana olevat kunnat: Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Padasjoki ja Sysmä.