Puhtaita vesiä

Puhtaita vesiä

Salpausselkä Geopark –alueen merkittävyys ei perustu pelkästään siihen, mitä on nähtävissä maan päällä. Suomessa tärkeimmät pohjaveden muodostuma-alueet sijaitsevat mannerjäätikön sulamisvesien muotoilemissa reunamuodostumissa ja harjuissa. Salpausselkä Geopark -alueen pohjavesimuodostumat ovat valtakunnallisesti merkittäviä: Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialue Hollolassa ensimmäisen Salpausselän kätköissä on sekä antoisuudeltaan että pinta-alaltaan Suomen kolmen suurimman pohjavesimuodostuman joukossa. Pohjavesi tulee näkyville alueen lukuisissa kirkasvetisissä lähteissä.

Pohjavedestä saadaan laadukas hanavesi sekä raaka-aine elintarviketeollisuudelle. Kaiken kaikkiaan yli viidesosa suomalaisista juo Salpausselkä Geopark -alueen vettä: pääkaupunkiseudun juomavesi on lähtöisin “juotavan hyvältä” eteläiseltä Päijänteeltä. Vesi kulkee Helsinkiin maailman toiseksi pisintä tunnelia pitkin. 120 kilometriä pitkä Päijänne-tunneli alkaa läheltä Pulkkilanharjua Asikkalanselän pohjasta.

Myös vesistöjen virkistyskäyttö on olennainen osa alueen asukkaiden elämää ja tärkeää matkailuelinkeinolle. Vesijärven pitkäjänteisen hoitotyön tuloksena alueella on lisäksi kansainvälisesti tunnettu, yksi maailman parhaiten onnistuneista vesistökunnostuskohteista.