Salpausselkä UNESCO Global Geopark

Puhtaita vesiä

Salpausselkä Geopark -alueen pohjavesimuodostumat ovat valtakunnallisesti merkittäviä ja tarjoavat alueen asukkaille huippulaatuisen hanaveden. Pääkaupunkiseudulla juodaan eteläisen Päijänteen vettä. Vesistöt muodostavat tärkeän osan alueen maisemia ja elinympäristöä. Vesiensuojelussa ja sen tutkimuksessa on täällä tehty pitkäjänteistä ja tuloksellista työtä.

Salpausselkä ja Unesco logot

Salpausselkä Geopark –alueen merkittävyys ei perustu pelkästään siihen, mitä on nähtävissä maan päällä. Suomessa tärkeimmät pohjavesialueet sijaitsevat mannerjäätikön sulamisvesien muotoilemissa reunamuodostumissa ja harjuissa. Salpausselkä Geopark -alueen pohjavesimuodostumat ovat valtakunnallisesti merkittäviä: esimerkiksi Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialue Hollolassa ensimmäisen Salpausselän kätköissä on Suomen suurimpia. Pohjavesi tulee näkyville alueen lukuisissa kirkasvetisissä lähteissä sekä lähdepohjaisissa järvissä.

Pohjavedestä saadaan laadukas hanavesi sekä raaka-aine elintarviketeollisuudelle. Alueen pohjavettä juovien asukkaiden lisäksi yli miljoona pääkaupunkiseudun asukasta juo Salpausselkä Geopark -alueen vettä: pääkaupunkiseudun hanavesi on lähtöisin “juotavan hyvältä” eteläiseltä Päijänteeltä. Vesi kulkee Helsinkiin maailman toiseksi pisintä tunnelia pitkin. 120 kilometriä pitkä Päijänne-tunneli alkaa läheltä Pulkkilanharjua Asikkalanselän pohjasta.

Salpausselkä Geopark -alueella on satoja järviä pienistä suppalammista Suomen toiseksi suurimpaan järveen Päijänteeseen. Salpausselkien rinteiltä saavat alkunsa monet pohjavesivaikutteiset kirkasvetiset purot. Vesistöt luovat alueelle upeita maisemia, ja niiden virkistyskäyttö on olennainen osa alueen asukkaiden elämää sekä tärkeää matkailuelinkeinolle.

Vesijärven pitkäjänteisen hoitotyön tuloksena alueella on kansainvälisesti tunnettu, yksi maailman parhaiten onnistuneista vesistökunnostuskohteista. Vesiensuojeluosaaminen ulottuu myös esimerkiksi pohjavesien suojeluun ja Lahden kaupungin hulevesien hallinnan kehittämiseen.

 

Mielenkiintoisia käyntikohteita veden äärellä