Pirunpesä Hollolassa on Tiirismaan kvartsiittista kallioperää halkova rotko, jonka pystysuorat seinämät ovat jopa 20 metriä korkeita. Tämä vaikuttava luonnonmuodostuma on ollut tunnettu nähtävyys jo 1800-luvulta lähtien. Tiirismaan kallioalue on todettu valtakunnallisesti erittäin arvokkaaksi, ja se on yksi Salpausselkä Geoparkin merkittävimmistä kohteista. Pirunpesän kautta kulkee 4,5 km pituinen Tiirismaan kierros -retkeilyreitti, jonka varrella on myös mm. näköalapaikka, kotalaavu ja tulipaikka sekä alueen luonnosta kertovia kohdetauluja. Polulle pääsee Arvi Hauvosentien pysäköintialueelta. Lyhintä reittiä Pirunpesälle on parkkipaikalta matkaa vajaa kilometri.
Kalliohalkeama on syntynyt yhteen Tiirismaan kallioperän heikkousvyöhykkeistä, jossa kiviaines on aikojen saatossa rakoillut ja rikkoutunut. Tiirismaan kallioperä on kvartsiittia. Se on saanut alkunsa matalaan rantaveteen kerrostuneesta kvartsihiekasta, joka muinaisen meren pohjaan hautauduttuaan muuttui hiljalleen hiekkakiveksi.
Pirunpesän ympärille perusteettiin luonnonsuojelualue vuonna 1970, ja nykyään alue kuuluu myös Natura 2000-verkostoon.