Lapakisto on Etelä-Suomessa erittäin merkityksellinen luonnonsuojelualue laajuutensa ja luonnonpiirteidensä monipuolisuuden ansiosta.

Lapakiston suojelualue on monipuolinen järvien, kallioalueiden ja pienten soiden muodostama mielenkiintoinen kokonaisuus. 230 hehtaarin laajuinen suojelualue rajautuu lännessä Pitkäjärven rantaan, pohjoisessa Ahvenlampeen ja idässä Kalliojärven rantaan. Suojelualueen sisällä on kolme lampea, Lapakisto, Sammalisto sekä Sammaliston itäpuolella sijaitseva pieni nimetön lampi. Maisemallisesti hienoin paikka on Pitkäjärvenvuoren laki, joka kohoaa Pitkäjärven rannasta yli 40 metrin korkeuteen. Suojelualueen metsistä noin neljäsosa on puustoltaan vanhoja. Suota on noin 15 % alueen pinta-alasta, järviä noin 10 %.

Lapakisto tätä nykyä erittäin suosittu retkikohde. Lahden suojelualueista Lapakistossa on myös eniten virkistyspalveluja: suojelualueella on viisi nuotiopaikkaa ja yksi laavu. Lisäksi Kalliojärven rannalla hieman suojelualueen ulkopuolella on laavu. Kaupunki tarjoaa kaikilla nuotiopaikoilla polttopuut retkeilijöille. Alueella risteilee viisi maastoon merkittyä reittiä, joiden yhteenlaskettu pituus on 23 km. Hyvä lähtöpaikka alueeseen tutustumiseen on Ristikankaantien pysäköintialue, josta lähtee esteetön reitti Lapakiston nuotiopaikalle. Paikoitusalueella on kuivakäymälä.