Nationella veterandagens riksomfattande huvudfest i Lahtis 27.4.2017

Lahtis stad arrangerar år 2017 nationella veterandagens huvudfest torsdagen den 27 april. Firandet av festdagen inleds på morgonen med flagghissning och avslutas med huvudfesten.

Program

 

kl. 9.00 Festplatsen öppnas för publiken
kl. 10.00–10.30 Högtidlig flagghissning och andakt
kl. 10.30–12.30 Lunch
kl. 13.00–14.30 Huvudfest

De gäster som deltar i huvudfesten ska ha intagit sina platser senast kl. 12.45.
Yle televiserar programmet traditionellt i direktsändning.