Saarinen / Romppanen / Huhtakallio / Masalin & Blomqvist