Heinäjuoksu Valkjärven, Ilolan ja Kukkolanharjun maastossa