Erityislasten vanhempien ja työikäisten tapaaminen, Päijät-Hämeen Omaishoitajat