Päijät-Hämeen kansainvälinen tuotekehitys- ja markkinointihanke PÄÄTTYNYT

Päijät-Hämeen kansainvälinen tuotekehitys- ja markkinointihanke

Päijät-Hämeen kansainvälinen tuotekehitys- ja markkinointihanke - LOPPURAPORTTI

Lue tiivistelmä Päijät-Hämeen kansainvälinen tuotekehitys- ja markkinointihankkeen hankesuunnitelmasta

Tiedote hankkeessa mukana oleville yrityksille tehdyistä ja tulevista toimenpiteistä, 19.3.2016


Toteutusaika: 1.9.2015-31.12.2017

Hankkeen numero: 21104

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Budjetti: 451 000,00 euroa

Hankkeen kuvaus:

 

Päijät-Hämeen kansainvälisen tuotekehitys- ja markkinointihankkeen tavoitteina ovat

  • kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen tuotekehitystoimenpiteiden toteuttaminen valituille markkina-alueille ja asiakassegmenteille soveltuvien jakelukanavien rakentaminen
  • uuden sähköisen varausjärjestelmän sisällön tuottaminen ja kehittäminen
  • uusien rajapintojen löytäminen kansainvälisen markkinoinnin osalta
  • mahdollisen agentuuritoiminnan vakiinnuttaminen kohdemaissa
  • laadukkaiden kansainvälisten tuotepohjaisten markkinointimateriaalien tuottaminen
  • palvelutuotteiden saattaminen yleisesti laadullisesti riittävälle tasolle
  • Päijät-Hämeen kuntien ja matkailuyritysten yhteistyön tiivistyminen maakunnan tasolla ja tarvittaessa ylimaakunnallisesti.

Yhteyshenkilö:

Anu Huusko, projektipäällikkö, anu.huusko (at) lahtiregion.fi, p. 044 753 3590
Senni Lehtola, projektiassistentti

Rahoitusviranomainen: Hämeen ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu - Lahti Region Oy