Mikä on Geopark?

Geopark on yhtenäinen maantieteellinen alue, joka sisältää kansainvälisesti merkittäviä geologisia kohteita. Geopark kertoo maiseman syntytarinaa ja nostaa esille alueen kohteita sekä paikallisia tuotteita ja palveluita. Alueen luonnon ja kulttuuriperinnön vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen mukaisen elinkeinotoiminnan edistäminen ovat geopuistojen keskeisiä tavoitteita.

Geopark kertoo maiseman ja maastonmuotojen syntytarinaa ja tuo esille kulttuurin ja elollisen luonnon yhteydet alueen geologiaan. Geopark-alueella sijaitsevat geokohteet ovat geologisesti mielenkiintoisia, mutta monet ovat myös arkeologisesti, ekologisesti, historiallisesti ja / tai kulttuurisesti tärkeitä kohteita.

Geopark edistää kestävää, geologiaa esille tuovaa luontomatkailua ja siihen liittyvää elinkeinotoimintaa. Geopark kokoaa ja tuottaa tietoa alueen kohteista sekä nostaa esille paikallisia tuotteita ja palveluita. Tärkeää on myös alueen luonnon ja kulttuuriperinnön vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen kasvatus.

 

Maailmanlaajuinen geopark-verkosto

UNESCO Global Geopark on YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn myöntämä nimike geologisesti merkittävälle alueelle. Kaikkiaan maailmassa on 161 UNESCO Global Geopark -aluetta 44 maassa (tilanne elokuussa 2020). Kohteiden määrä kasvaa jatkuvasti, sillä vuosittain hyväksytään uusia alueita hakemusten ja maastoarviointien perusteella. Salpausselkä Geopark -aluetta kehitetään täyttämään UNESCO Global Geopark -kriteerit.

Global Geoparks -verkosto on vuonna 2004 perustettu maailmanlaajuinen yhteistyöorganisaatio, johon kuuluvat kaikki UNESCO Global Geopark -kohteet. Verkoston tarkoituksena on mm. jakaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä geologisen perinnön vaalimisesta ja siihen perustuvasta kestävästä geomatkailusta. Eurooppalaiset geopuistot muodostavat Euroopan Geopark-verkoston.

Azores UNESCO Global Geopark

Kuva: Azores UNESCO Global Geopark, 14. Euroopan Geopark-verkoston konferenssi, syyskuu 2017.

UNESCO Global Geopark –kohteet ovat geologisia kohteita, mutta konseptiin kuuluu olennaisesti myös alueen kulttuurin, historian ja luontoarvojen esille tuominen. Geopark-organisaatioiden tehtävänä on mm. kestävän matkailun ja aluetalouden edistäminen sekä oman lähiympäristön tuntemuksen ja paikallisidentiteetin vahvistaminen kehittämällä kaiken ikäisille suunnattua opetusta, kasvatusta ja tiedonlevitystä. Tärkeää on myös verkostoituminen, yhteistyö ja vastavuoroinen oppiminen muiden geopark-kohteiden kanssa. Geopuistot pyrkivät omassa toiminnassaan edistämään YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) tavoitteiden toteutumista.

Suomen ensimmäinen UNESCO Global Geopark on Rokua Geopark. Heinäkuussa 2020 Suomi sai uuden kohteen verkostoon, kun Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark hyväksyttiin mukaan. Myös Saimaa Geopark on jättänyt hakemuksen UNESCOlle.

 

Tutustu Salpausselkä Geoparkin mielenkiintoisiin kohteisiin

Onkiniemen liikkuva kivi, Sysmä, Onkiniemi rocking stone

Onkiniemen liikkuva kivi, Sysmä

Mannerjäätikön siloittaman kallion päällä seisova siirtolohkare on Suomen tunnetuin kiikkuva lohkare, joka on helppo bongata valtatie E75:n varrella. Mannerjäätikkö on sijoittanut tämän siirtolohkareen erikoiseen asentoonsa.

Näytä lisää
Pajulahti kallioseinä

Pajulahti, Lahti

Lahden Nastolassa sijaitsevan Liikuntakeskus Pajulahden kahvilan seinämässä on esillä useita metrejä puhdasta louhittua kallion pintaa. Seinämän kallio koostuu pääosin kahdesta kivilajista: vaalea graniitti ja tumma kiilleliuske. Täällä lähes 2 miljardia vuotta vanha peruskalliomme on harvinaisen helposti nähtävillä. Pajulahtea ympäröi monipuolinen luonto järvineen.

Näytä lisää
Pirunkirkko Heinola Paistjärven luonnonsuojelualue Salpausselkä Geopark

Pirunkirkko, Heinola

Mannerjään muovaama, jylhä rapakivinen Pirunkirkko Paistjärven retkeilyalueella Heinolassa on vaikuttava geologinen retkikohde. Retkeilyalueella on myös helppokulkuista harjumaastoa, nuotiopaikkoja sekä kirkasvetisiä järviä kallio- ja hiekkarantoineen.

Näytä lisää
Pirunpesä, Hollola

Tiirismaa ja Pirunpesä, Hollola

Tiirismaa Hollolassa on Etelä-Suomen korkein kohta. Pirunpesä on mahtava Tiirismaan kvartsiittikalliota lävistävä rotko, joka houkutteli matkailijoita jo 1800-luvulla. Rotko on parhaimmillaan muutaman metrin levyinen, ja sen seinämät ovat jopa 20 metriä korkeita. Tiirismaan kierros on 4,5 km pituinen opastettu retkipolku, jonka varrella on mm. kotalaavu ja tulipaikka.

Näytä lisää