Toisintekijät

Ihmislähtöisiä ja tuloksellisia valmennuksia aidolla kohtaamisella.

Valmennustemme, koulutustemme ja kaiken tekemisemme lähtökohtana on vuorovaikutustaitojen kehittäminen, aina ihmisten ymmärryksen kautta. Tunnejälki vuorovaikutustilanteissa ratkaisee hyvin pitkälti sen kokeman, jolla ratkaistaan luottamus, motivoituminen ja sitoutuminen. Työyhteisöt ja kulttuuri, esihenkilötyö ja johtaminen sekä asiakaskokemus ovat meidän osaamisalueitamme.

Valmennusten ja koulutusten punaisena lankana kulkee koko ajan 5K-malli sekä 3T tuotanto (Tieto-Taito-Toiminta).

Räätälöimme palvelumme kohtaamaan organisaatioiden aitoja tarpeita. Palvelumme ovat saatavilla etä-, hybridi- ja lähimuotoisina.

Tutustu valmennuksiimme

5K Asiakaspalveluvalmennus

Valmennuksen tavoitteena on tunnistaa oma tapa ja tyyli olla vuorovaikutuksessa ja miten se näkyy asiakaspalvelussa. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä erilaisista vuorovaikutustyyleistä sekä oman persoonan, ajatusten ja tunteiden vaikutus sanattomassa viestinnässä. Valmennus opastaa kuinka arvojen ja vision mukainen toiminta tuodaan osaksi asiakaspalvelutoimintaa.

3,5 tunnin valmennus alkaen 2200 € + alv.

Lue lisää

5K Neuvottelutaidot

Mistä neuvottelutaidoissa oikeastaan on kysymys? Luottamuksen rakentamisesta kahden tai useamman ihmisen välille ja kokemuksen tuottamisesta, että olen tullut kuulluksi ja nähdyksi tasavertaisena. Valmennuksessa tutkitaan mistä syntyy aito ja vaikuttava kohtaaminen, joka on merkittävä osa neuvottelutaitoja? Sekä kuinka otetaan ihmisten moninaisuus käyttövoimaksi neuvotteluissa.

3,5 tunnin valmennus alkaen 2200 € + alv.

Lue lisää

Mikä 5K? Mitä Aito kohtaaminen vaatii?

 • 01
  Kunnioittamisen jalon taidon. Että, osaan ja tahdon, arvostaa myös muita ihmisiä. Positiivinen ihmiskäsitys sekä millaisena näen muut ihmiset. Moninaisuuden tunnistaminen ja sen hyödyntäminen.
 • 02
  Kysymisen jalon taidon. Jolla osoitan aitoa kiinnostusta siitä mitä toiselle kuuluu ja luon samalla vahvemman ihmissuhteen ja sitoutumista. Kiinnostuksen kautta osoitan kunnioitusta myös toisen ajattelua kohtaan.
 • 03
  Kuuntelemisen jalon taidon. Kuuntelemalla ja pysähtymällä aitoon dialogiin osoitan jälleen enemmän kunnioitusta ja kiinnostusta toisesta ihmisenä sekä hänen ajattelustaan. Saan mahdollisuuden oppia.
 • 04
  Kannustamisen jalon taidon. Kannustamalla uusiin ideoihin, luovaan ajatteluun, asioiden esille tuomiseen, vastuunkantoon, luon pohjan ihmisten innostukselle ja sitoutumiselle itseään, omaa elämäänsä, toisia ja vastuullisuutta kohtaan.
 • 05
  Kiittämisen jalon taidon. Kiittämällä ja antamalla myös yleisesti palautetta teen ihmisten panostukset ja tekemisen näkyväksi sekä samalla arvostetuksi.

Luentoja ja puheenvuoroja

Toisintekijät

Tunteet työelämässä

Mitä tunteita tuon mukanani työpaikalle? Miten tunteet minussa vaikuttavat? Miten käsittelen erilaisia tunnetiloja ja miten voin vaikuttaa tunnemaailmaani hyödyntäen sen aktivointia töissä?

90 minuutin luento
Hinta 1500 € + alv., Lahden alueella 

Toisintekijät

Epävarmuuden sietäminen

Epävarmuus on nyt koronapandemian takia ollut läsnä työelämässä enemmän kuin koskaan. Se vaikuttaa työhön väistämättä.

Mitä huominen tuo tullessaan? Voinko luottaa siihen, että minulla on työtä vielä jatkossa? Mitä uskallan odottaa tulevalta? Miten epävarmuutta oppii sietämään?

90 minuutin luento
Hinta 1500 € + alv., Lahden alueella 

Toisintekijät

Ajattelepa ite

Ihmisessä virtaa päivän aikana n. 60 000 erilaista ajatusta. Millaisia ajatuksia sinä nostat ajatteluusi?

Asiantuntijatyössä oman ajattelun aktivointi sekä ajattelun aktivointi työpäivän eri vaiheissa. Ajattelutilan luonti ja erilaiset tavat ajatella. Ajattelujumpan aakkoset. Oman mindsetin ja asenteen merkitys. 

90 minuutin luento
Hinta 1500 € + alv., Lahden alueella 

Toisintekijät

Työarjen sallinta

Voiko työarkea hallita?

Mitä tapahtuisi, jos ajattelisimme hallinta sanan tilalle sanan sallinta. Miten oma asenne ja ajattelu vaikuttavat työarkeemme? Minkälaisia uskomuksia meillä on työstämme? Miten ohjaan omaa energiaa itselleni mielekkäästi, vahvistaen keskittymistäni? Taukojen merkitys työarjessa, palautumisen mahdollistaminen jo työpäivän aikana. Miten palaute ja reflektointi motivoivat minua ja miten voin toimia peilinä toisille?  

90 minuutin luento
Hinta 1500 € + alv., Lahden alueella 

 

Palaudu ja vahvistu

Palautumisen pohja rakennetaan suhteessa omaan itseen. Se on kykyä olla, kuulla, tiedostaa ja tunnistaa tarpeitaan, sekä motivoitua toteuttamaan itselleen hyviä tekoja. Palautuminen sallii paluun perusasioiden äärelle, tiedostamaan omaa toimintaa ja valintojaan. Palautumista tapahtuu harvoin vahingossa, vaan sitä kannattaa ajatella, suunnitella ja toteuttaa!

90 minuutin luento
Hinta 1500 € + alv., Lahden alueella 

Lue lisää

Toisintekijät somessa

Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube