Lupa-asiat kuntoon

Lupa-asiat kun järjestät tapahtumaa

Tapahtumia koskevat monenlaiset lait, säännöt ja ohjeet. Tapahtuman koko ja sijainti määrittävät hyvin pitkälle tarvittavat luvat. Lupa käyttää tapahtumapaikkaa tarvitaan aina. Ilmoitus yleisötilaisuudesta tehdään poliisille aina kun on kyse isommasta kokoontumisesta.

Tapahtumajärjestäjän kannattaa konsultoida viranomaisia jo tapahtumaa suunnitellessaan, sillä vastuu on aina järjestäjän.​ Pieni sisätilatapahtuma voi toteutua ilman erityisiä lupia, mutta megaluokan ulkotapahtuma tarvitsee kymmeniä erilaisia lupia ja sopimuksia. Tapahtumaa ei voi järjestää ilman tarvittavia lupia ja poliisilla onkin oikeus keskeyttää tapahtuma mikäli vaaditut luvat puuttuvat.

Esimerkkejä tapahtumissa huomioitavista laeista

•Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki säätelee tapahtuman turvallisuutta.
•Pelastuslaki velvoittaa ehkäisemään ja varautumaan vaaratilanteisiin.
•Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta liittyy myös tapahtuman järjestämiseen.
•Terveydensuojelulaki velvoittaa toimimaan elintarvikkeiden kanssa turvallisesti.

LISÄTIETOJA: Lahden kaupunki | Lupa-asiat Tapahtumaluvat ja ilmoitukset
 

 

 


Lisätietoja tapahtumajärjestämisestä Lahdessa löydät Lahden kaupungin sivuilta.