Lisää liiketoimintaa elokuva- ja tv-tuotannoilla

Lisää liiketoimintaa elokuva- ja tv-tuotannoilla - elokuva ja tv-tuotantojen
hyödyntäminen matkailussa ja yrityksen liiketoiminnassa hanke toteutettiin 1.12.2016-30.9.2018 välisenä aikana. Hanke sai Päijät-Hämeen Liitolta maakunnan kehittämisrahaa ja sitä hallinnoi Lahti Region Oy. Hankkeessa olivat lisäksi mukana Lahden kaupunki, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy sekä Lahden ammattikorkeakoulu. 

Tavoitteena oli hankkeen kautta synnyttää pysyvä tuotantoyhtiöiden tarpeita palveleva toimintamalli, jotta Lahden seutu voi toimia aktiivisesti erilaisten tuotantoyhtiöiden yhteistyökumppanina ja hakea alueelle Lahden seudun tavoitteita palvelevia tuotantoja. Lahti Region tulee hyödyntämään elokuvatuotantoja mahdollisimman pitkäjänteisesti ja tehokkaasti seudun markkinoinnissa yhteistyösopimusten puitteissa. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat Lahdessa vuonna 2017 kuvatut Supermarsu ja Veljeni vartija -elokuvat. Lue tiedote 16.1.2018.pdf

"Strategisena valintana kaupungin tai seudun lähtö mukaan elokuvatuotantoihin edellyttää, että tuotanto on sidoksissa joko tarinallisesti tai alueellisesti seutuun tai tuotanto muulla tavalla noudattaa seudun strategisia linjauksia. Markkinointi- ja matkailuyhtiö voi auttaa mm. kuvauspaikkojen etsinnässä sekä elokuvan käytännön järjestelyissä seudulla."

- Lahden seutu – Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman. 

Kuvat: Veljeni vartija / Helsinki-filmi
Ladec

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

 
Vellamo

Päijät-Hämeen Liitto

 
Lamk

Lahden ammattikorkeakoulu

 
Lahti

Lahden kaupunki